Duidelijk liberaal: “Staat is nooit een doel op zich, die staat altijd ten dienste van de burger.” @RuttenGwendolyn @openvld #Vrijheidscongres

Ongeveer 3 uur geleden op Ann Brusseel's Twitter

Over
Ann

De rode draad doorheen Ann Brusseels politieke werk is gelijke kansen. Voor iedereen, maar in de eerste plaats voor kinderen en jongeren.

Uit respect voor mensen val ik dogma’s aan.

– Ann Brusseel