Tekort aan ingenieurs: uitdagingen blijven groot

Steeds meer studenten schrijven zich in voor een STEM-opleiding, dat blijkt uit een vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) aan minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelde. “Een goede ontwikkeling, maar er wordt nog steeds te weinig ingezet op de bijscholing en omscholing  van oudere ingenieurs. Hun ervaring is nochtans van onschatbare waarde”, volgens Brusseel.

Eind 2016 telde de VDAB ruim 4.000 openstaande vacatures voor burgerlijk, industrieel en bio-ingenieur. Sectorfederatie Agoria schatte dat het werkelijke tekort zelfs richting 5.000 gaat. Vooral de vraag naar industrieel ingenieurs blijkt het grootst. Paradoxaal genoeg vinden ruim 2.000 ingenieurs, in de leeftijdscategorie tussen de 40 en de 60 jaar, geen job.

Om deze problematiek aan te kaarten bevroeg Ann Brusseel (Open Vld) Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “De mogelijkheden tot bijscholing en permanente vorming voor de oudere groep ingenieurs zijn te beperkt”, stelt Brusseel. “Ook moeten we ervoor zorgen dat de instroom aan ingenieurs stijgt, zonder aan kwaliteit in te boeten.”

Om aan deze vraag vanuit de sector te kunnen voldoen, werkt minister Crevits op basis van een STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Duidelijk is dat deze aanpak inmiddels haar vruchten afwerpt. Zo steeg het aandeel van de STEM-opleidingen onder eerstejaarsstudenten tijdens het academiejaar 2015-2016 met ruim 2 procentpunten ten opzichte van 2010. In totaal ging het om ongeveer 1.500 extra studenten, een groot deel van hen begon aan een ingenieursopleiding.

Goede ontwikkelingen volgens Brusseel, maar volgens haar het moet meer worden. Daarnaast is het belangrijk dat meer ingenieurs, vooral zij die al meer dan tien en twintig jaar aan de slag zijn, zich inschrijven voor navormingen en postgraduaten. Eén van de drempels is echter van financiële aard: “De postgraduaten worden niet door de Vlaamse overheid gefinancierd. Daarom roep ik de ministers Crevits & Muyters op doelgericht in te zetten op levenslang leren zodat we de ervaring en kennis van onze ingenieurs niet verliezen”, aldus Brusseel.