Resolutie tegen schoonheidswedstrijden voor kinderen

Naar aanleiding van de plannen van het Comité Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren hebben alle partijen uit het Vlaams Parlement een resolutie ondertekend om dit soort schoonheidswedstrijden te verbieden. Volgende stap is overleg met de federale regering over een concreet verbod.

 De ambitie van het comité achter Miss België om een Mini Miss Belgium te organiseren roept vele vragen en bezorgdheden op. Het gaat om een wedstrijd waarbij meisjes van 6 tot 10 jaar mogen deelnemen. Bedoeling was om deze missverkiezing te laten doorgaan op 21 juli 2016, maar verschillende regeringspartners gaven echter al snel aan tegen dit evenement te zijn. De organisatie heeft dan ook tijdelijk de handdoek in de ring gegooid, maar “wilt alles even laten rusten en de tijd nemen om na te denken over de toekomst”, luidt het.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat uitte ernstige bezwaren tegen dit soort verkiezingen. “Het gaat om een schoonheidswedstrijd, mooi zijn op zich is geen talent”, aldus de kinderrechtencommissaris. Het gaat immers over goede resultaten behalen op basis van subjectieve criteria. De focus ligt op schoonheidsidealen, hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben voor het psychische en fysieke welbevinden van kinderen. Het publieke karakter van de schoonheidswedstrijden maakt dat ook andere kinderen hun welbevinden schade kan oplopen. “Wanneer jonge kinderen toeschouwer zijn van wedstrijden waarbij de nadruk duidelijk wordt gelegd op het uiterlijk, motiveren we ze niet om uit te gaan van hun intrinsieke talenten”, aldus Ann Brusseel.

Met deze resolutie willen we dan ook onze ernstige bedenkingen uiten tegen dergelijke evenementen. “De subjectieve beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij schoonheidswedstrijden wijzen op oppervlakkigheid en onrealistische idealen die worden opgelegd van buitenaf. We zijn voorstander om kinderen bij voorkeur te motiveren en hun intrinsieke interesses en talenten uit te dagen”, klinkt het. “Daarnaast zijn we van mening dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de gevolgen en effecten van dit soort wedstrijden voor kinderen.”