Ontmoet Teach for Belgium

Alle verandering begint vanuit de klas

Teach for Belgium is een VZW die jong afgestudeerden en professionals aantrekt om les te geven in moeilijke scholen, veelal in grootstedelijke context. Teach for Belgium bestaat sinds 2013 in Wallonië en is sinds 2015 ook actief in Vlaanderen. Ondertussen zijn er 62 deelnemers die actief zijn in 49 scholen, en hebben ze een impact op 5300 leerlingen. Teach for Belgiums missie? Het inzetten van inspirerende leerkrachten om de slaagkansen van leerlingen te vergroten. Ze willen de ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten om deze in te zetten in de scholen met de grootste noden.

“We hebben als visie dat het succes van kinderen niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst”, aldus Sophie Buysse. Teach for Belgium gelooft in het kunnen van elke leerkracht om het traject van zijn leerlingen drastisch te veranderen. De leerkrachten van Teach for Belgium doen er dagelijks alles aan om de schoolresultaten van hun leerlingen op een zinvolle manier te verbeteren en hen zo zicht te geven op betere perspectieven in het leven. Belangrijk hierbij is dat leerlingen de nodige vaardigheden vormen en het vereiste zelfvertrouwen ontwikkelen om zelf hun toekomst te bepalen.

Ze rekruteren vooral masterstudenten uit STEM-richtingen. Daarbij is een doorslaggevend element voor elke leerkracht in spé het leiderschapsprofiel. Na het rekruteren en selecteren volgen leerkrachten een vooropleiding waarbij ze o.m. verplicht moeten observeren bij een jeugdorganisatie. Daarna volgen twee verplichte weken theoretische opleiding met een focus op de grootstedelijke context. Deze theorie wordt in de praktijk omgezet tijdens de drie weken durende Summer Academy in augustus, waarbij jongeren in de voormiddag les krijgen en in de namiddag deelnemen aan recreatieve activiteiten. Na deze 5 weken opleiding kunnen de leerkrachten beginnen met het feitelijke onderwijzen. Maar ook hierbij worden ze steeds bijgestaan door een halftijdse coach.

Naast het rekruteren van leerkrachten wil Teach for Belgium op lange termijn een vereniging van alumni uitbouwen die zich in hun professionele parcours verder in zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.

Het project van Teach for Belgium zorgt er dus voor dat meer zij-instromers hun weg vinden naar het onderwijs en biedt ondersteuning aan leerkrachten naast de gewone lerarenopleiding