Titel: Leren met technologie (LifeLiqe, i3learning, Lego)

Bio: Olivier Dijkmans is reeds 16 jaar werkzaam in het vijfde leerjaar van Stedelijke Basisschool Omnimundo. “In onze klas en school werken we veel met specifieke leertrajecten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan onze leerlingen. Die zijn immers zeer divers, veel anderstaligen, analfabeten en leerlingen met een zwaar verstoorde schoolloopbaan.” Reeds een tweetal jaar kiest hij ervoor om deze “leerweg” te bewandelen met een maximaal gebruik van technologie. Bovendien is Omnimundo zijn een Microsoft Showcase school. Om dit onderwerp toe te lichten wasDijkmans gastspreker op onder meer de E2 conventie in Toronto.

Voor wie? Leerkrachten lager en secundair onderwijs

Wanneer? 18:10 uur – 18:40 uur, 13 juni 2017

Waar? Grote aula, U-residence