Niet eens 1 op 3 studenten behaalt bachelordiploma binnen de 3 jaar.

Het aantal bachelorstudenten dat binnen de drie jaar het diploma haalt is in dalende lijn. Dit geldt voor zowel de professionele bachelors aan de hogescholen als de academische bachelors aan de universiteiten. Terwijl in academiejaar 2006-2007 nog bijna 40% er in slaagde om het bachelordiploma na drie jaar te behalen, is het percentage sindsdien gevoelig gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) opvroeg bij minister Crevits. “Trajectstarters zijn studenten die voor het eerst inschrijven in een bepaalde richting. De studenten moeten credits voor 180 studiepunten behalen om als bachelor te kunnen afstuderen. In het beste geval lukt dat binnen drie jaar,” stelt Brusseel. “In werkelijkheid zie ik echter dat maar 29% daar ook effectief in slaagt.

De meest recente cijfers zijn afkomstig van de studenten die zich inschreven in academiejaar 2013-2014. Mogelijk liggen de percentages vandaag nog lager. “Het is ook opvallend dat mannelijke studenten meer kans maken om er langer dan drie jaar over te doen: voor de universiteiten gaat het om 1 op 4, en aan de hogescholen slaagt maar amper 23% in drie jaar. Een onderzoek naar deze grote verschillen in slaagkansen tussen jongens en meisjes zou welkom zijn.”

Bovendien neemt het aantal studenten dat er langer dan 5 jaar over doet langzaam toe.

Uit de cijfers blijkt eveneens dat een ruime meerderheid van studenten per jaar alle 60 studiepunten opneemt. Ook hier is het voor slechts 1 op 3 mogelijk om deze studiepunten om te zetten in credits. Over meerdere academiejaren bekeken neemt het aantal studenten, dat 60 studiepunten opneemt, gestaag af. Deze tendens is zowel aan de hogescholen als aan de universiteiten merkbaar. In het totaal voltooit nog niet eens de helft van de bachelorstudenten de opleiding.

Ann Brusseel vraagt meer aandacht voor een degelijke studietrajectbegeleiding en wil remediëring financieren. “Er dreigt heel veel talent verloren te gaan. Bovendien kost iedere student die vertraagt of zijn studies niet afmaakt de Vlaamse overheid een pak geld. Dit kan de komende jaren verbeteren als blijkt dat men met de Columbusproef beter studiekeuzeadvies kan geven, maar dat zal niet volstaan. Daarom pleit ik voor bijkomende concrete maatregelen: ten eerste een ijkingstoets voor elke studierichting – zoals rector Herman Van Goethem deze week voorstelde – ten tweede een remediëringstraject voor de studenten die op enkele punten hun kennis en vaardigheden kunnen verbeteren.”

“Het klopt dat investeren in hoger onderwijs het beste is wat de Vlaamse overheid kan doen voor de toekomst van de jongeren en de Vlaamse kenniseconomie. Zo blijkt dat elke euro geïnvesteerd in de universiteiten, er zes opbrengt voor Vlaanderen. Ook de professionele bachelors doen het zeer goed op de arbeidsmarkt. We moeten dringend voor een betere studievoortgang zorgen, zonder de lat ook maar een halve centimeter lager te leggen.”, aldus Ann Brusseel.

Bekijk het antwoord op Anns vraag of bekijk de originele cijfers.