MSM’s mogen bloed geven

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft van Kamer van Volksvertegenwoordigers groen licht gekregen om een einde te maken aan de levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen (MSM’s) bij het geven van bloed. Seks hebben met een andere man wordt nog steeds beschouwd als risicogedrag en zal dus nog steeds een tijdelijke uitsluiting van twaalf maanden tot gevolg hebben.

Ofschoon die periode van twaalf maanden een serieuze versoepeling is ten aanzien van het vroegere algemene verbod voor MSM’s om bloed te geven, stoot de lange voorzorgstermijn op kritiek. Sommigen verwijzen naar het Verenigd Koninkrijk, waar een periode van drie maanden geldt. Minister De Block sluit verdere versoepelingen niet uit, maar huldigt in het belang van de algemene volksgezondheid het voorzorgsprincipe. Ze wordt hierin gesteund door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), dat de nieuwe regeling overigens om de twee jaar zal evalueren samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen, op basis van de laatste medische en wetenschappelijke inzichten

“Onze prioriteit bij bloeddonatie is de veiligheid van de patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft. In dit verband is seksueel risicogedrag een belangrijke factor. De seksuele geaardheid is niet van belang”, aldus minister De Block.

Concreet voorziet het nieuwe wetsontwerp in een tijdelijke uitsluiting bij elk gedrag van de donor of zijn sekspartner dat risico’s inhoudt om een seksueel overdraagbare ziekte op te lopen. Onder risicogedrag verstaat men onder meer: seks hebben met een andere man, tegen betaling, of met een partner die intraveneus of intramusculair drugs inneemt. De uitsluitingsperiode duurt 12 maanden. Wie een nieuwe partner heeft, wordt na het eerste seksueel contact voor een periode van vier maanden uitgesloten.