Minister Homans zaait blijdschap, maar oogst ongerustheid

Vragen bij de aangekondigde financiering

De financiering van de Regenbooghuizen heeft te maken met de afslanking van de provincies. Vermits die niet langer bevoegd zijn voor Gelijke Kansen, worden de voormalige provinciale taken op dat vlak overgenomen door de Vlaamse overheid. Eerder had minister Homans al verzekerd dat hetzelfde totaal financieel bedrag zou worden behouden, maar de concrete toewijzing en de manier waarop was nog steeds niet schriftelijk bevestigd aan Cavaria en de regenbooghuizen. Dat leidde tot onrust, waarop Ann Brusseel op 29 juni jl. de minister hierover duidelijkheid vroeg in de Commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

“Minister Homans verzekerde me dat haar antwoord me blij zou maken”, vertelt Ann Brusseel. “Op het eerste gezicht leek dat inderdaad zo te zijn, want ze bevestigde dat er voor 2018 vanuit de Vlaamse overheid rechtstreeks aan de vijf verschillende roze huizen zal worden gestort.” Voor Antwerpen gaat het over 65.000 euro, voor Limburg 15.000 euro, Oost-Vlaanderen 36.000 euro, West-Vlaanderen 115.000 euro en Vlaams-Brabant 35.000 euro, wat een totaal maakt van 266.000 euro voor de financiering van de roze huizen.

“So far so good”, zegt Ann Brusseel, “Maar het betekent ook dat het nog steeds niet duidelijk is hoe de situatie er vanaf 2019, zal uitzien en welke de rol van çavaria zal zijn. Algemeen werd aangenomen dat die organisatie vanaf 2018 het geld zou dispatchen onder de regenbooghuizen.” Bovendien hebben de regenbooghuizen onderling een akkoord bereikt over de verdeling van de financiële middelen. Die komt niet overeen met hetgeen beslist is voor 2018.

“De keuze om het huidige systeem te verlengen heeft ook vervelende administratieve gevolgen”, zegt Ann Brussel. “Nu moet elk huis een voorstel indienen met betrekking tot de concrete invulling van de taken op regionaal niveau. Het was net de bedoeling dat Cavaria één document namens alle huizen zou indienen.”

Ann Brusseel hoopt dat er snel overleg volgt tussen het kabinet Homans en Cavaria of de regenbooghuizen over de financiering van de regenbooghuizen. “Moraal van het verhaal: de minister heeft ons willen blij maken, maar ze heeft de actoren op het veld bezorgd gemaakt. Er is dus nog wat werk om vragen te stellen.”

Het volledige verslag van de vraag om uitleg van Ann Brusseel aan minister Homans over de financiering van de regenbooghuizen kan je nalezen via deze link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1148304/verslag/1150471