Mensen sterker maken via goed onderwijs!

Voorafgaand aan het Open Vld themacongres “Mensen sterker maken” kon iedereen (leden én niet-leden) ideeën lanceren op een open congresplatform. En dat binnen drie subthema’s: Nieuwe economie – Burgerschap – Mensen sterker maken. De 5 populairste ideeën per subthema + 5 ideeën voor elke categorie die door de congrescommissie werden weerhouden werden tijdens het congres van 12 december ter discussie en ter stemming voorgelegd. Opvallend hierbij is dat onderwijs een hele prominente plaats inneemt!

Lees hieronder het artikel uit De Standaard van 14 december 2015:

Van blauw fabriekske naar blauw schooltje
De Standaard* – 14 Dec. 2015
Pagina 10

Twaalf jaar nadat Marleen Vanderpoorten de fakkel heeft doorgegeven als minister van Onderwijs, wil Open VLD opnieuw – en meer dan ooit – het onderwijslaken naar zich toetrekken.

Mechelen  Een beetje tot hun eigen verrassing bleken de stellingen omtrent onderwijs het Open VLD-congres van zaterdagavond te domineren. Het kwam tot pittige discussies, maar ook tot de vaststelling dat de rol niet gelost mag worden. Onderwijs ís belangrijk, de partij heeft met voorstellen als de verlaging van de inschrijvingsplicht tot drie jaar en de koppeling van inschrijvingsplicht aan kindergeld de hakken in het zand gezet, daarop mag niet toegegeven worden. Meteen werd besloten om in het voorjaar van 2016 een studiedag over het thema te organiseren, getrokken door Vlaams parlementsleden Jo De Ro en Ann Brusseel. Op het einde van volgend jaar volgt allicht een themacongres.

Waar de Vlaamse liberalen zich bij het begin van de regeerperiode nog dachten te profileren op nieuwe energie, nieuwe economie en bio-ethische dossiers, worden de prioriteiten nu dus verlegd – of minstens uitgebreid. Vanwaar die onderwijsobsessie? ‘We willen mensen sterker maken’, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘Daarbij begint voor ons alles met onderwijs. Zo vroeg mogelijk. Meertalig. Innovatief. En vooral: vanaf drie jaar.’ De liberalen wijzen erop dat de eerste schooljaren heel belangrijk zijn voor een kind, en dat het risico om te blijven zitten en de school zonder diploma te verlaten ‘vijf keer kleiner is’.

Verschil maken met N-VA
Een voorstel van decreet ligt op de tafel van de Vlaamse regering. ‘Sinds het ministerschap van Marleen Vanderpoorten(1999-2004, red.) hebben we misschien wat te weinig voortgebouwd op het thema’, luidt het. ‘Intussen hebben we op de studiedienst twee mensen die bezig zijn met onderwijs, ook in het Vlaams Parlement zitten sterke figuren.’ Jo De Ro is schepen van Onderwijs in Vilvoorde, maar komt bovenal uit de onderwijsadministratie. Ann Brusseel zette onlangs nog een enquête op voor leraars, om het loopbaanpact in het Vlaams Parlement ‘gefundeerd te kunnen voeren’ en haalde in korte tijd meer dan 2.000 respondenten. ‘De lerarenloopbaan en, bij uitbreiding, het hele onderwijs zijn de voorbije jaren blijven stilstaan, terwijl de maatschappij grondig veranderd is’, stelt Brusseel. ‘Wij kijken naar de toekomst, met innovatieve maar realiseerbare ideeën.’

Vergelijken met andere partijen is tegenwoordig uit den boze bij Open VLD, maar natuurlijk gebeurt het dan net wel. ‘En dan zie je dat onderwijs wel degelijk een departement is waar we ons goed kunnen onderscheiden van de N-VA’, aldus een liberale sterkhouder. ‘Onze visies zijn fundamenteel verschillend: wij staan voor gelijke kansen voor ieder kind, zij houden vast aan het behoud van een zeker eliteonderwijs voor de meer getalenteerde kinderen.’ Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever himself die tijdens de vorige regeerperiode de oorspronkelijke onderwijshervorming van toenmalig minister Pascal Smet (SP.A) torpedeerde door het aso niet te willen opgeven voor een brede eerste graad.

Niet op één lijn
Open VLD mag dan grote ambities hebben op het vlak van onderwijs, zaterdag zat nog niet iedereen op een lijn. De inschrijvingsplicht lokte best wat tegenkanting uit: vooral Jong VLD’ers en LVSV’ers(Liberaal Vlaams Studentenverbond, red.) vinden dat de plicht als een tang op een varken past bij een liberale partij. ‘Iedereen moet zelf de vrijheid hebben om zijn kind al dan niet vroeg naar school te sturen’, luidt de redenering.

’Er zijn wel verschillende meningen binnen de partij over die inschrijvingsplicht en of het al dan nietleerplicht moet zijn’, zegt Brusseel. ‘Maar au fond vindt elke liberaal dat het beter is om kinderen zo vroeg mogelijk aan een leertraject te laten beginnen.’

Marjan Justaert