“Maak betrekkingen met Iran afhankelijk van mensenrechten”

Hoewel Iran zich langzaamaan opent ten aanzien van het Westen en de onderhandeling in verband met de beperking van het Iranese kernprogramma, blijft een verbetering op vlak van mensenrechten uit. Sinds de ‘gematigde’ Hassan Rohani in 2013 president werd, zijner al duizenden mensen opgehangen in Iran. Ook Amnesty International uitte haar diepe bezorgdheid wanneer ze aankondigde dat in 2015 executies het leven kostte aan maar liefst 1000 slachtoffers, het hoogste aantal in meer dan een kwarteeuw. Het land heeft nu het hoogste aantal geregistreerde executies in de wereld per capita.

Ook discriminatie en criminele repressie tegen etnische en religieuze minderheden, arrestaties van kritische burgers en systematisch online censuur blijft doorgaan. Vrouwen mogen geen functies bekleden in de uitvoerende en rechterlijke macht. Ze worden bestraft als ze niet voldoen aan de religieuze klederdracht. Vele vrouwen zijn daarom in de cel beland. Jonge meisjes worden uitgehuwelijkt, zelfs aan stiefvaders.

Naar aanleiding van deze uiterst zorgwekkende situatie doet Europarlementslid Gérard Deprez (MR) een oproep aan de EU en haar lidstaten om verdere relaties met Iran afhankelijk te maken van verbeterde mensenrechten en een executiestop. Ook Ann Brusseel is erg verontrust over deze ontwikkelingen en ondertekent het initiatief van Deprez.

Een jaar geleden nam het Vlaams Parlement nog een resolutie van Jean-Jacques De Gucht aan tegen vrouwonvriendelijke wetsvoorstellen in Iran. “Het is dan ook logisch dat we deze Europese oproep eveneens uitdrukkelijk steunen,” aldus Ann Brusseel. “Mensenrechten moeten we steeds behartigen, ook buiten de Europese grenzen.”