Kennis van het Frans bij onderwijzers moet omhoog

Minstens één op drie van de leerkrachten in de derde graad van het gewoon basisonderwijs heeft een gebrek aan taalbagage wat het Frans betreft, zo blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen lerares Frans Ann Brusseel (Open Vld) pleit voor een versterkte lerarenopleiding en  een flexibeler personeelsbeleid op school.

Gisteren werd Onderwijsspiegel 2017 gepresenteerd. Deze editie onderzocht onder andere de kwaliteit van de lessen Frans van het gewoon basisonderwijs. In totaal werden hiervoor ruim 100 scholen doorgelicht en 195 klassen bezocht.

De inspectie had vooral aandacht voor het communiceren met leerlingen. Sinds de herziening van de leerplannen in 2010, is het belangrijk dat leerkrachten de nadruk leggen op mondelinge vaardigheden. Uit Onderwijsspiegel blijkt echter dat minstens een derde van de leerkrachten onvoldoende op de hoogte is van dit leerplan en te zeer de klemtoon blijft leggen op grammatica en woordenschat.

“Een nieuwe taal leer je vooral door ze te spreken. Te veel leerkrachten zijn ervan overtuigd dat het onderwijzen van grammatica en woordenschat automatisch leiden tot goede mondelinge vaardigheden, maar hoe belangrijk die bouwstenen ook zijn, het is niet genoeg. Spreken moet je oefenen, met de juiste lesmethode. We moeten leerkrachten en lerarenopleidingen overtuigen van het belang van mondelinge taalvaardigheden en hen in die richting bijschaven.”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel

Bovendien blijkt dat in een derde van de bezochte scholen leerkrachten aangeven dat ze de Franse taal onvoldoende machtig zijn of dat spreekdurf ontbreekt. Volgens Brusseel is een kwaliteitsvolle lerarenopleiding cruciaal in dit verhaal. “Taalvaardigheid en voldoende zelfzekerheid in de taal die je onderwijst zijn van onontbeerlijk belang. De lerarenopleiding moet hierin de lat hoger leggen”, stelt Brusseel. “Wanneer studenten starten met de lerarenopleiding leggen ze een instapproef af die peilt naar hun kennis van het Frans. Deze initiële test is een goede zaak, maar studenten moeten er dan ook wel zelf voor zorgen dat ze hun talenkennis grondig bijschaven, indien de test dit uitwijst.”

Daarnaast pleit Brusseel voor een flexibeler personeelsbeleid. “De schoolorganisatie moet soepeler kunnen, zodat er meer vakleerkrachten Frans of masters ingeschakeld worden in het basisonderwijs. Ook moet het mogelijk zijn om leerkrachten in te zetten op basis van hun sterktes. Wie goed is in Frans, geeft Frans. Wie het niet goed kan, geeft beter geen Frans.” Aldus Ann Brusseel.

Kennis van het Frans bij onderwijzers moet omhoog from Ann Brusseel on Vimeo.