Geen Grieks meer in het College van Melle omwille van regeldrift: absurd.

Omdat er twee opeenvolgende jaren geen inschrijvingen waren, was de school verplicht om voor het vak Grieks in de derde graad een nieuwe inschrijving aan te vragen bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het bevoegde Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft deze aanvraag echter niet ontvankelijk verklaard. Het argument van studiecontinuïteit kon niet in rekenschap worden gebracht, ondanks de aanwezigheid van enkele leerlingen in het vierde jaar die duidelijk hun voorkeur voor het verderzetten van de richting Grieks-Latijn hadden laten blijken. De geweigerde toestemming van AgODi om het vak Grieks opnieuw in het vijfde en zesde jaar in te richten kan enkel maar als een doorgedreven rationalisatie worden begrepen.

Zowel leerlingen als leerkrachten protesteerden tegen deze beslissing via een open brief, die eveneens in De Morgen verscheen. Met het verdwijnen van het vak Grieks in de derde graad zal mogelijk ook de belangstelling afnemen om al in het eerste jaar voor deze mogelijkheid te kiezen. Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Open Vld en zelf voormalig leerkracht Latijn en Grieks, klaagt deze handelswijze aan: ‘Het is niet omdat een richting zoals Grieks-Latijn per definitie een beperkt aantal leerlingen telt dat dit een reden moet zijn om deze te rationaliseren.’ Volgens Brusseel wordt het einde van deze richting in het College van Melle ingegeven door een absurd rendementsdenken. ‘Vanaf het moment dat een richting niet meer ‘rendeert’ lijkt de administratie vrij spel te hebben om te snoeien. Dat is een verkeerde redenering. Onderwijs moet juist die intellectueel uitdagende richtingen kunnen blijven aanbieden die een belangrijke opstap richting hogere studies betekenen.’

Ann Brusseel pleit binnen het secundair onderwijs voor het behoud van kwaliteitsvolle richtingen met een sterke output. ‘We dreigen anders in een neerwaartse spiraal terecht te komen, waar steeds minder leerlingen interesse zullen hebben voor Grieks of Latijn. Dit wordt veroorzaakt omdat er precies steeds minder scholen zullen zijn die deze vakken aanbieden. Het aantal leerlingen in een richting mag nooit bepalend zijn voor het voortbestaan ervan,’ besluit Brusseel. Ze hoopt dat het geplande overleg tussen schooldirectie en Vlaams Minister Hilde Crevits een positief gevolg mag hebben, en volgt dit dossier nauwlettend op.