Geef vrouwen in ontwikkelingslanden een eigen bankrekening

Vandaag keurde de Senaat unaniem het voorstel van resolutie goed dat vrouwen in ontwikkelingslanden verzekerde toegang wil geven tot een eigen bankrekening. Open Vld senator Ann Brusseel, indienster van deze resolutie, pleit hiermee voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen wereldwijd. “Eigen financieel beheer versterkt de positie van vrouwen in het gezin en de maatschappij, verlaagt de drempel tot eigen economische activiteiten en biedt hen meer zekerheid over hun spaargeld”, stelt senator Ann Brusseel.

Volgens de Wereldbank hebben 1,3 miljard vrouwen wereldwijd nog steeds geen toegang tot een eigen bankrekening. Nochtans draagt financiële autonomie bij tot de economische vooruitgang van de vrouwen wereldwijd, aldus Ann Brusseel (Open Vld): “Voor velen lijkt dit een evidente maatregel, maar dat is het geenszins. Zelfs in ons land is nog niet zo lang een verworven recht. Tot 1976 mocht een vrouw geen eigen bankrekening beheren zonder goedkeuring van de vader of de echtgenoot.”

Bovendien kan een eigen bankrekening voor vele vrouwen een eerste stap naar het ondernemerschap vormen. Het biedt vrouwen toegang tot microkredieten en maakt hen minder afhankelijk van woekeraars.

Een voorbeeld van deze doelstelling is het Benazir Bhutto Fonds inkomensprogramma dat in Pakistan in samenwerking met de VN opgericht werd. Zo ontving een groep kansarme vrouwen elke maand financiële ondersteuning in combinatie met een eigen bankkaart. Het project was zeer succesvol. “Uit de resultaten bleek dat na afloop 64 procent van de deelnemende vrouwen volledige controle over hun financiën had. Daarvoor gold dit voor slechts 3% van de deelnemende groep.”, aldus Brusseel.

Volgens Brusseel is het van cruciaal belang op volop in te zetten op financiële autonomie met toegang tot een eigen rekening: “Het is belangrijk dat vrouwen op een veilige manier hun geld kunnen beheren. Bovendien kan men met een eenvoudige smartphone ook vanop afstand een rekening beheren en transacties doen.”

Met haar pleidooi spreekt Brusseel haar steun uit voor een internationale beweging  waar onder meer de Wereldbank, de Verenigde Naties en de Bill and Melinda Gates Foundation deel van uitmaken. “Indien we aan rechtstreekse inkomenssteun doen binnen ontwikkelingssamenwerking, moeten we erop toezien dat de vrouwen in kwestie hun middelen zelf kunnen beheren door middel van een eigen bankrekening. Dit vormt een enorme boost voor de economische en maatschappelijke empowerment van vrouwen”, besluit Brusseel. “Om welvaart voor iedereen te verhogen, moet je vrouwen versterken.”