Geef schooldirecteurs degelijke ondersteuning

Maar liefst 806 directeurs van basisscholen haakten tijdens het vorige schooljaar af. De verzuchtingen zijn steevast dezelfde: te weinig omkadering, te veel werk. Vanuit Open Vld kaartte ik dit aan bij de minister en pleitte ik resoluut voor meer omkadering, vorming en inspraak.

Klusjesman, personeelsverantwoordelijke, vertrouwenspersoon, keukenverantwoordelijke, ICT-verantwoordelijke, preventieverantwoordelijke: allemaal taken die een directeur van een basisschool tegenwoordig moet uitvoeren. Als er dan nog een beetje tijd over is, richten ze zich hun pedagogisch-didactische rol , in feite één van hun echte kerntaken.

Directeurs komen een stevig aantal helpende handen tekort, dat blijkt ook uit de gevolgen die deze hoge werkdruk uitoefent. Het aantal directeurswissels stijgt namelijk jaar na jaar. Waar tijdens het schooljaar 2014-2015 nog 877 van de directeurs stopten met hun functie (31%) , waren dat tijdens het schooljaar 2015-2016 er 958 (34%) en vorig schooljaar maar liefst 1.119 (39%).

Opvallend is dat sommigen zich in mogelijke oplossingen beperken tot een marktconform loon. Hoewel Brusseel niet ontkent dat dit  soelaas kan bieden, vormt dit volgens haar niet de kern van de discussie: “Ik denk in eerste instantie aan een marktconforme functie als directeur. Een directeur die de toiletten moet gaan controleren en moet communiceren met de ouders, leerlingen en leerkrachten… Het groeit hen boven het hoofd, met als gevolg een stijgend aantal dagen ziekteverlof, wilde acties, problemen die niet opgelost geraken. Dat is weinig bemoedigend voor mensen die eventueel directeur zouden willen worden.”

In haar antwoord erkende de minister de noden van de schooldirecteurs en plant ze gepaste maatregelen in overleg met de koepels en vakbonden. Daar wringt echter het schoentje volgens Brusseel “wie zit er niet aan tafel? De directeurs. De koepels wel, de vakbonden wel. Maar zij die het terrein het beste kennen, zij die alle rekeningen minutieus moeten bijhouden, zij weten wel hoe de vork aan de steel zit, welke de noden zijn. Bij het loopbaanpact, bij een cao, bij andere belangrijke onderhandelingen wordt een netoverschrijdendplatform van de directeurs basisonderwijs niet gehoord. En dat is een gemiste kans.”

“Voor Open Vld zijn er een aantal zaken prioritair. Ten eerste moet de omkadering verhoogd worden. Dat is noodzakelijk, daar kunnen we niet omheen. Ten tweede willen we een degelijke opleiding en een permanente vorming voor directies, dat is overigens ook een vraag van de directeurs zelf. Ten derde – en daar blijven wij op hameren –: nodig die mensen uit op elke belangrijke discussie”, aldus Ann Brusseel.