Gecombineerde HIV-preventie halveert besmettingen tegen 2030

De helft minder AIDS-doden sinds 2005 en HIV is niet langer een dodelijke ziekte. “Maar voorkomen blijft beter dan genezen”, benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het preventiebeleid zelf is een gemeenschapsbevoegdheid en ligt bij de minister van Welzijn Vandeurzen, maar op federaal vlak doet ook Maggie De Block haar duit in het zakje door het gebruik van PreP en TasP terug te betalen. “Zo kunnen we niet alleen besmettingen helpen voorkomen, maar ook mensen die dan toch besmet zijn pogen zo snel mogelijk te behandelen zodat ze hun besmetting niet doorgeven aan anderen.”

Dat zo’n beleid niet alleen een goede zaak is voor de volksgezondheid, maar ook voor het overheidsbudget, hebben enkele medische experten van HIV behandelingscentra aangetoond in een studie waarvoor de handen in elkaar sloegen met gezondheidseconomen. Ze berekenden dat invoering van gecombineerde preventie het aantal nieuwe jaarlijkse HIV-infecties tegen 2030 tot de helft zou kunnen terugbrengen. Dit zou alleen al in 2030 resulteren in een onmiddellijke besparing van 33,7 miljoen EURO.

Gecombineerde preventie houdt een drietal gerichte vormen van preventie in. Zo kan, naast het gebruik van het klassieke condoom, preventieve inname van bepaalde virusremmende geneesmiddelen voorafgaand aan seksueel contact met een HIV-positieve persoon HIV besmetting voorkomen (Dit heet in het jargon PrEP of Pre-exposure Prophylaxis). Verder kan snelle behandeling van een HIV-positieve personen het aantal HIV-virussen in het bloed zodanig doen zakken dat het virus bij eventueel bloed of seksueel contact niet meer wordt doorgegeven (dit heet TasP of ‘Treatment as Prevention’). Tot slot zijn er heel wat HIV positieve personen die niet bewust zijn van hun besmetting, wat op zich bij risicovol gedrag aanleiding geeft tot een verdere verspreiding van de HIV-epidemie. Het actief op zoek gaan naar HIV-geïnfecteerde personen en het starten van een behandeling met virusremmers zorgt ook hier voor een verdere indijking van HIV (dit is de zogenaamde Outreach).

Zonder bijkomende inspanningen op het niveau van HIV preventie zal de epidemie verder uitbreiden met tot 1350 nieuwe HIV diagnoses per jaar, overeenkomend met een totale uitgave van 260 miljoen EURO tegen 2030.