De rechten van meisjes blijven wereldwijd onderbelicht!

Opnieuw bevestigt een onderzoek van Plan International dat er té weinig aandacht is voor de rechten van meisjes. Ondanks de specifieke problemen waarmee meisjes nog steeds  worden geconfronteerd, worden zij niet vernoemd in  internationale verdragen of andere internationale juridische documenten, waar dit voor  jongens en vrouwen wel het geval is.

Via een schriftelijke vraag vroeg Ann Brusseel (Open Vld) meer aandacht voor deze problematiek. “Wereldwijd zijn er 28 kindhuwelijken per minuut, meer dan 3 miljoen meisjes worden jaarlijks besneden en 131 miljoen meisjes krijgen geen scholing. Dit zijn uiterst bedroevende cijfers.”: aldus Brusseel.

In haar vraag benadrukt ze de bijzondere inspanningen die reeds door deze regering gedaan zijn. Zoals onder andere het “SheDecides” initiatief, een internationale beweging die opkomt voor het recht van vrouwen en meisjes om over hun eigen lijf en leven te beslissen. Brusseel wilt dat er binnen het kinderrechtenbeleid en het vrouwenrechtenbeleid specifiek kan ingezet worden op de rechten van meisjes. Daarnaast roept ze op tot meer gesprek en stelt zich de vraag hoe komt dat landen , anno 2018, nog kunnen afzien van deze rechten?  Het is hallucinant dat landen uit Afrika en het Midden-Oosten verklaren dat ze niet zullen meewerken aan de bestrijding van vrouwendiscriminatie binnen het gezin of geen verbod op kindhuwelijken zullen invoeren.

Zolang meisjes niet specifiek vernoemd worden in internationale verdragen, kan men de schendingen van hun rechten waarmee zij geconfronteerd worden ook niet aanpakken.

Minister De Croo volgt de bezorgdheden van Brusseel. Hij wijst er op dat de Agenda 2030 hieromtrent doelstellingen en indicatoren bevat. Deze agenda is de opvolger van de milleniumdoelstellingen en omvat 17 uitdagingen, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties willen aanpakken tegen 2030. Om deze doelstellingen goed op te volgen moeten gegevens verzameld en geanalyseerd worden die zijn opgesplitst naar leeftijd en geslacht. De uitvoering van deze agenda zou dus moeten bijdragen tot een betere integratie van de rechten van meisjes specifiek.