De blauwe accenten in het onderwijsbeleid

 

Sommigen beweren dat het Vlaams regeerakkoord op vlak van onderwijs niet liberaal is. Het tegenovergestelde is waar. Tal van zaken die ik tijdens de vorige legislatuur als lid van de oppositie bepleitte, zijn nu opgenomen in het regeerakkoord. Het gaat om de essentie van onderwijs: kennis en kunde opdoen, groeien als individu en klimmen op de sociale ladder. Ziehier een greep uit de voorstellen die we de komende vijf jaren zullen realiseren.

De nadruk ligt opnieuw op de kerntaak van onderwijs: kennis en kunde overbrengen. Planlast voor de leerkracht wordt verminderd. Voor de ouders komt er een eenvoudigere inschrijvingsprocedure. In het secundair zullen de studierichtingen doorgelicht worden op de mate waarin ze kansen bieden op slagen in hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt – richtingen die niet voldoen gaan eruit. Een duurzame aanpak: minder richtingen, meer kansen op werk.

De niet-bindende oriënteringsproeven zullen aan jongeren voor de start in hoger onderwijs een duidelijk beeld geven van hun capaciteiten. Het niet-bindend karakter laat aan elkeen toe individuele keuze te maken. Samengevat: vrijheid en verantwoordelijkheid staan voorop. Deze laatste twee maatregelen zullen zowel de overheid als ouders en jongeren van onnodige uitgaven besparen. De jongere zelf wint tijd en riskeert minder teleurstelling in geval van falen.
In het basisonderwijs zullen wetenschappen en techniek meer aandacht krijgen. Er komt meer cultuureducatie en meer ruimte voor creativiteit. En waar we als liberalen heel blij mee zijn: ‘ondernemen’ zal een leerlijn worden (tot in het secundair en hoger onderwijs), zo zorgen we ervoor dat de belangstelling voor ondernemerschap in onze samenleving zal toenemen. Noem dit werken aan een mentaliteitswijziging op lange termijn, op drie fronten. De lerarenopleiding zal hervormd worden en we maken het beroep van leerkracht aantrekkelijker. Want onze kinderen verdienen topleerkrachten, die sterk opgeleid zijn en met veel passie voor de klas staan.

Dit is het begin van de legislatuur, het begin van een nieuw traject, deze keer als lid van de coalitie. Ik werd door de fractie aangeduid als commissaris voor Onderwijs en Gelijke Kansen. De komende vijf jaren zal ik met enthousiasme voorstellen bespreken en de ministers ondervragen over hun beleid. U zal hiervan maandelijks het verslag krijgen in mijn nieuwsbrief en uiteraard kan u mij steeds contacteren via info@annbrusseel.be.