Cultuureducatie: verbeelden en motiveren

Meer dan zeshonderd personen, zowel professionals uit de cultuur- en onderwijssector als beleidsmakers, kwamen op de jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie samen in Gent. Deze keer vertrok de editie vanuit het project ‘Cultuur in de Spiegel’. Doel van dit project is cultuureducatie integreren in het onderwijs.

Volgens de theorie van Cultuur in de Spiegel is het van belang om de verschillende aspecten van cultuuronderwijs op te nemen in één kader. Cultuur gaat namelijk over meer dan bijvoorbeeld alleen kunstbeleving, denk aan het klassieke museum- of theaterbezoek. Met goede cultuureducatie leren leerlingen culturen en tradities kennen, maar ook verschillende kunstvormen, zoals muziek, drama, dans, media. Ze leren ze ook toe te passen, met eigen initiatieven. Verbeelding, creativiteit en motivatie moeten worden aangewakkerd en met een open geest worden overgebracht. Cultuureducatie moet bovendien niet alleen in esthetica aan bod komen, maar even goed in andere vakken.

“Een echte leerlijn cultuur doorheen geheel het leerplichtonderwijs is noodzakelijk,” stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. “Een degelijke portie kunst en cultuur draagt immers bij tot de ontplooiing van kinderen en jongeren.” Via vier pilootscholen werd de theorie van Cultuur in de Spiegel in de praktijk omgezet. Door creatief om te gaan met concepten – zoals bijvoorbeeld tijd – speelden leerkrachten sterk in op het zelfbewustzijn van hun leerlingen. Er werd ook gewerkt op de fantasie van kinderen over dergelijke thema’s. Zo deden projecten niet alleen nadenken, ze stimuleerden ook de creativiteit. Het project omvatte dus verschillende aspecten van cultuureducatie.
Ann Brussel legde de positieve resultaten voor aan Vlaams Minister van Onderwijs Crevits en vroeg om een verderzetting van dit project. De Minister stelde dat Cultuur in de Spiegel zeker een vervolg krijgt, zowel digitaal als door middel van brochures. Zo hoopt zij leerkrachten enthousiast te maken voor deze vorm van cultuureducatie.

Hoewel informeren met brochures een goede zaak is, moet volgens Brusseel vooral worden ingezet op een betere aanpak van cultuureducatie door de schoolteams. “Leerkrachten worden reeds overspoeld met informatiebrochures. Ze moeten vaak kiezen en kunnen echt niet alles gelezen hebben dat geschreven wordt ter attentie van de leerkracht.” aldus Brusseel. “Er moet daarom op teamniveau worden gewerkt. Niet elke leerkracht moet specialist cultuureducatie zijn, maar in elk team moet iemand aan de kar trekken en zorgen dat er projecten georganiseerd worden. Bovendien moet ook de inspectie bij doorlichtingen meer aandacht besteden aan cultuureducatie en aan muzische vorming in de lagere school.” Ann Brusseel hoopt dat ook Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz de nodige bruggen naar cultuureducatie op school wil slaan.
Wil je de originele vraag aan de minister lezen? Klik dan hier. Meer informatie over Cultuur in de Spiegel kan je hier bekomen.