Commissie keurt decreet deeltijds kunstonderwijs goed

De commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement keurt vandaag het voorstel van decreet over het deeltijds kunstonderwijs goed. Het decreet is het eerste samenhangende kader voor 169 academies en 178.000 leerlingen en vervangt een wirwar aan regeltjes. ‘Dit nieuwe decreet vormt voor iedereen een solide basis om het deeltijds kunstonderwijs vorm te geven.’, benadrukt Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld).

Met 178.000 leerlingen verspreid over 169 academies in 268 gemeenten in het Vlaams en Brusselse Gewest is het deeltijds kunstonderwijs (dko) een belangrijke speler in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vlaanderen investeert meer dan 230 miljoen euro in het onderwijsniveau, maar tot op vandaag ontbrak het nog aan een niveaudecreet en bestond de wetgeving uit een wirwar aan regeltjes die vaak verouderd waren.

‘Nu komt daar verandering in. We maakten werk van vernieuwing die ervoor zorgt dat academies voor het eerst een duidelijk regelgevend kader hebben om mee aan de slag te gaan’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. ‘We willen dat alle leerlingen terecht kunnen in een academie  die aansluit bij de hedendaagse kunstwereld en cultuurbeleving.’

VANAF 6 JAAR NAAR DE ACADEMIE

Zo kunnen vanaf 1 september 2018 kinderen reeds vanaf 6 jaar alle disciplines kunnen volgen in het deeltijds kunstonderwijs. Vroeger was het voor jonge kinderen enkel mogelijk om dans of beeldende kunst te volgen, met deze uitbreiding willen we hen laten proeven van muziek en woordkunst-drama.

Verder zetten we in op een nauwe samenwerking met het basis- en secundair onderwijs. Vandaag al zijn er al voorbeelden waarbij academies en scholen samen in zee gaan, maar dit bleef beperkt door een gebrek aan duidelijke regels en middelen. “Met het decreet wordt deze samenwerking stevig verankerd en geven we alle leerlingen de kans om kennis te maken met cultuur en kunst”, aldus Brusseel. Ook van belang is dat met dit decreet het autonoom handelen van de academies wordt benadrukt: er zullen minder regels zijn en meer mogelijkheden om in te spelen op vraag en aanbod.

NIEUWE DISCIPLINES

Met het nieuwe decreet worden actuele en sobere einddoelen opgesteld. Ook wordt het mogelijk om nieuwe opleidingen aan te bieden: zo kan bijvoorbeeld regisseur, choreograaf en een opleiding tot DJ aan het aanbod worden toegevoegd.

“Dit nieuwe decreet vormt voor iedereen een solide basis om het deeltijds kunstonderwijs vorm te geven. Kunstonderwijs is immers een extra troef voor je ontwikkeling als mens. Het verbreedt je blik en scherpt je creatieve vaardigheden aan. Bovendien heeft deelname aan deeltijds kunstonderwijs een positief effect op het studiesucces in het hoger onderwijs. Leerlingen die muziek, woordkunst-drama, dans of beeldende kunst volgen hebben een hoger studierendement. Hoe vroeger men daar kan mee starten, hoe beter”, aldus Ann Brusseel.