“Zeg het hem zelf” campagne Pascal Smet

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister weten wat de opzet van deze campagne gekost heeft en wat de uiteindelijke doelstelling van deze actie juist is. Zullen de vele suggesties die ongetwijfeld naar voor zullen komen omgezet worden in concrete beleidsinitiatieven?"

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister weten wat de opzet van deze campagne gekost heeft en wat de uiteindelijke doelstelling van deze actie juist is. Zullen de vele suggesties die ongetwijfeld naar voor zullen komen omgezet worden in concrete beleidsinitiatieven?"

"In zijn antwoord stelt de minister dat hij de veel voorkomende en pertinente vragen zal meenemen in de uitwerking van zijn beleid en dat hij de suggesties samen met de administratie zal bekijke en zal onderzoeken op hun relevantie en haalbaarheid. Ik ben heel benieuwd en zal de minister hier zeker nog naar vragen." aldus Ann Brusseel.

Verslag SV 287 – Zeg het hem zelf