Who’s Flanders?

Sommige N-VA parlementsleden maken van het Vlaams parlement een praatbarak ter ere en glorie van hun teerbeminde Vlaamse land. Inhoud van het discours is lang niet altijd de voornaamste bekommernis. Bepaalde collega’s oreren aan het spreekgestoelte alsof ze op hun laatste verkiezingsmeeting hun trouwe fans aan het toespreken zijn. Tot mijn spijt moet ik ook vaak vaststellen dat er weinig parlementsleden afkeurend of zelfs maar kritisch reageren op al dat leeg “eigen lof”. Omdat al dat eigen lof soms stinkt tot op de achterste rij waar ondergetekende haar eigen legitiem zitje heeft, leek het me gisterenavond toch tijd om de zoveelste Vlaamse leeuw een vraagje voor de voeten te werpen.

De laatste tussenkomst van de plenaire vergadering gewijd aan begrotingsbesprekingen werd gehouden door dhr. Hendrickx, lid van de N-VA. Het betrof het Vlaams Buitenlands Beleid, van levensbelang voor Vlaanderen én de wereld. Toeters en bellen voor een heuse Vlaamse diplomatie, als redding van de Vlaamse zakenwereld en nog veel meer. “Efficiëntie en daadkracht, dé kenmerken van het Vlaams Buitenlands Beleid. Bewijs daarvan, nog steeds volgens collega Hendrickx, is de aanpak volgend op de fratsen van de directeur van het Vlaams Huis in New York.” Euh? U zei?

Ik zou durven zeggen dat die beschamende episode eerder illustreert dat Vlaanderen het niet altijd beter doet. Maar nu komt de climax van het relaas: De Vlaamse efficiënte diplomatie staat in schril contrast met alle wantoestanden van de federale diplomatie, QUOTE “daar wordt het grofste wanbeheer jarenlang toegelaten om de partijen van de politiek benoemde ambassadeurs niet voor het hoofd te stoten. Daar worden nutteloze ambassades geopend om uitgerangeerde politici een goedbetaalde buitenlandse vakantie te bezorgen. Wie in de gebeurtenissen in New York een argument zag om de Vlaamse diplomatie aan te vallen, moet de eerlijkheid hebben om te kijken hoe de Vlaamse Regering wantoestanden aanpakt en hoe de federale regering dat doet, of beter gezegd: niet doet.” UNQUOTE. Met andere woorden: ga uw vragen over de haag stellen.

Op mijn vraag over welke nutteloze diplomatieke posten hij het zoal had moest de collega het antwoord schuldig blijven. Wellicht kwam deze vraag te onverwacht om voorbereid te zijn. Tenslotte werd aarzelend verwezen naar “consulaire posten” in Frankrijk. Tot zover de staving van het hierboven vermelde meervoud “Ambassades”. Ik heb de collega gewezen op het grote verschil tussen diplomatieke posten, id est Ambassades, en consulaire posten. Niet onbelangrijk, zeker op budgettair niveau. Maar wel volledig onbekend bij Vlaamse parlementsleden.

Ik betreur het dan ook dat er in het halfrond gratuite beschuldigingen en insinuaties geuit worden. Beweren dat er op een ander echelon een pak gesjoemel en postjespakkerij is: het heeft veel weg van ordinaire toogpraat. Zeggen dat de voorbije jaren op federaal niveau meerdere diplomatieke posten geopend werden, is toogpraat, want die bewering kan niet hard gemaakt worden, integendeel. Over een aantal recente gebeurtenissen binnen de Belgische diplomatie kan men zich vragen stellen, maar niet deze van de opening van Ambassades. De voorbije jaren werden er meerdere diplomatieke posten gesloten. Waar het een voldoende becijferd voordeel voor België en de Belgen in het buitenland oplevert, werden consulaire posten geopend. Maar dit nu even terzijde.

Als volksvertegenwoordiger dient men echter wel rekening te houden met zoiets als de waardigheid van het ambt. Los van overtuiging of ideologie, zouden we wel mogen verwachten van de verkozenen die plaats nemen achter het spreekgestoelte dat ze zich baseren op geverifieerde gegevens en ernaar streven een correcte analyse te maken. Het is onaanvaardbaar dat een parlementslid zich bedient van flagrante leugens om een politiek statement, “Vlaanderen boven”, kracht bij te zetten. Wie op die manier zijn ambt als Vlaams volksvertegenwoordiger vervult, doet Vlaanderen echt geen eer aan.

Volledig verslag discussie plenaire vergadering 15 december 2009

Dit stuk werd ook in Volksbelang opgenomen – zie bijlage p 11