Werk maken van “Brede School” in Vlaanderen en Brussel

Eén van de doelstellingen van Onderwijsminister Pascal Smet is de realisatie van de ‘Brede School’. De filosofie achter de brede school gaat over het aanbieden van tal van vrije tijdsactiviteiten aan alle kinderen, ook zij die nu maar moeilijk de weg vinden naar sportclubs en kunstacademies, denk aan de kinderen uit kansarme milieus. Verder kan dit ook naschoolse opvang inhouden of de organisatie van diverse andere activiteiten voor de leerlingen na de lesuren. Hoe de brede school er voor de leerlingen concreet zal uitzien, zal afhangen van de werkwijze die nog door de Vlaamse overheid moet bepaald worden, samen met de verschillende lokale overheden.

Over dit concept wordt nu al enkele jaren gesproken, maar het is nog niet duidelijk wie precies wat zal organiseren en op welke manier dit moet gebeuren. Speelt alles zich af op één campus, zullen scholen, academies en sportclubs hun werking op elkaar afstemmen of zal de gemeente instaan voor coördinatie of transport? Enkele maanden terug liet Smet weten dat een werkgroep met mensen vanuit verschillende beleidsdomeinen aan het concept zou werken. Uit een recente discussie tijdens de commissie Onderwijs bleek dat de werkzaamheden nog lang niet rond zijn. Nochtans bestaan al enkele pilootprojecten in verschillende gemeenten. In de stad Brussel wordt op de campus Nieuwland een project voorzien, waaraan ook al middelen gekoppeld werden. Er werd eveneens reeds onderzoek gedaan naar de bevindingen en belangstelling bij kinderen voor de brede schoolactiviteiten. Maar de conclusies van de minister laten lang op zich wachten.

Pittig detail: op de vraag wie wat gaat betalen, kreeg ik van minister Smet te horen dat ‘dit geen financieel verhaal is’. Nou. Betalen de gemeenten dan een deel of het geheel? Of wordt het doorgerekend aan de ouders, of ten dele? Geen respons. Blijkbaar gaat het nu over het concept. Later zullen we zien of het te betalen is. Dus, laadt straks uw karretje in de supermarkt maar vol lekkernijen. Wanneer u aan de kassa komt, zal de kassierster wel begrijpen dat al die delicatessen geen financieel verhaal zijn, maar een culinair concept. Wordt vervolgd…
 

In bijlage kunt u het verslag lezen van de discussie onderwijs in het Vlaams Parlement.