Wereldtentoonstelling Sjanghai 2010: Vlaamse dag en Vlaamse week

II. BESPREKING
Mevrouw Ann Brusseel verklaart het inhoudelijk eens te zijn met de geschetste problematiek. De mensenrechtensituatie in China is inderdaad lamentabel te noemen. Desalniettemin zal de Open Vld-fractie zich onthouden bij de stemming over dit resolutievoorstel.

II. BESPREKING
Mevrouw Ann Brusseel verklaart het inhoudelijk eens te zijn met de geschetste problematiek. De mensenrechtensituatie in China is inderdaad lamentabel te noemen. Desalniettemin zal de Open Vld-fractie zich onthouden bij de stemming over dit resolutievoorstel.

De eerste reden voor deze onthouding is dat het statement dat men nu wil maken absoluut niet meer op tijd komt. Wil men dit soort van initiatieven met enige kans op succes ondernemen, dan moet men de zaken tijdig aankaarten. De acties die gevoerd werden rond de Olympische Spelen van Peking 2008 – en die de Chinese autoriteiten wel degelijk in verlegenheid hebben gebracht – waren hier een goed voorbeeld van. Wilde men ook rond de Wereldtentoonstelling Sjanghai iets doen, dan had men de zaken reeds onmiddellijk na afloop van de genoemde Olympische Spelen moeten beginnen voorbereiden. In die tweejarige periode had zich desgevallend een nuttig diplomatiek en politiek offensief kunnen ontwikkelen. Nu is men qua timing echter hopeloos te laat.

Daarnaast drukt mevrouw Brusseel haar twijfel uit over het feit of Vlaanderen überhaupt wel het nodige gewicht in de schaal kan leggen om enige indruk te maken op de Chinese overheden. Ook België zou trouwens daarvoor overigens niet het nodige soortelijke gewicht hebben. Haars inziens zou – in dit soort van aangelegenheden – enkel de Europese Unie (EU), als geheel, een potentiële gesprekspartner voor China kunnen zijn.

Afsluitend laat het lid ten persoonlijken titel ook nog opmerken dat Vlaanderen, vooraleer het diplomatieke initiatieven wil nemen inzake de naleving van de mensenrechten in verre werelddelen, ervoor moet zorgen dat het zelf ook tot de besten van de klas behoort. Zulks veronderstelt dus dat we ook eerst in het reine komen met bepaalde aanslepende problematieken die zich hier stellen.

Verslag – bespreking voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse dag en de Vlaamse week op de Wereldtentoonstelling Sjanghai 2010 – stuk 513 (2009-2010) – Nr. 2

Dossierverloop