Welke kat is ‘verwilderd’ volgens het jachtopeningsbesluit?

Het nieuwe Jachtopeningsbesluit 2013-2018, waarin staat dat verwilderde katten mogen worden gevangen door het gebruik van ‘kastvallen’ en mogen gedood worden als ze geen teken van ‘domesticatie’ dragen, lokte terecht veel reacties uit, niet alleen van dierenrechtenverenigingen maar ook van bezorgde burgers. Daarom vroeg Vlaams parlementslid Ann Brusseel de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, welke maatregelen ten aanzien van katten nu precies toegestaan zijn.

Het nieuwe Jachtopeningsbesluit 2013-2018, waarin staat dat verwilderde katten mogen worden gevangen door het gebruik van ‘kastvallen’ en mogen gedood worden als ze geen teken van ‘domesticatie’ dragen, lokte terecht veel reacties uit, niet alleen van dierenrechtenverenigingen maar ook van bezorgde burgers. Daarom vroeg Vlaams parlementslid Ann Brusseel de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, welke maatregelen ten aanzien van katten nu precies toegestaan zijn.

Schauvliege geeft toe dat een verfijning van het besluit nodig is en dat alleen de katten die verwilderd lijken, zullen mogen gevangen worden. Ze laat ook weten dat katten die niet verwilderd lijken meteen moeten vrijgelaten worden, wat in het huidige besluit niet zo vermeld wordt. De zogenaamd verwilderde exemplaren mogen dan wel gevangen worden en aan het asiel gegeven worden voor castratie, sterilisatie of euthanasie. Het jachtbesluit zou binnenkort een tweede keer principieel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering en na het advies van de Raad van State kan het definitief goedgekeurd worden. Over de timing gaf Schauvliege helaas geen informatie.

“Ik ben niet gerustgesteld. Veel huiskatten dragen geen halsband, noch chip en sommige katten durven ook al eens verloren lopen. Een kat die heel bang is, bijvoorbeeld wanneer ze in een kooi gevangen zit, kan je niet makkelijk onderscheiden van een zogenaamd verwilderde kat. Bepaalde soort katten zien er ook eerder wild uit dan andere, denk maar aan de populaire Maine Coons, die afstammen van de Noorse boskatten. Bovendien zullen deze dieren blijkbaar nog steeds zonder medeweten van hun eigenaars naar een asiel kunnen gebracht worden voor sterilisatie, castratie of euthanasie. Dit is wreed en onnodig. Als men de zwerfkattenproblematiek wil aanpakken, dan bestaan diervriendelijker oplossingen.”, aldus Ann Brusseel. “Hopelijk kunnen we de Vlaamse Regering nog op andere ideeën brengen. Ik roep minister Schauvliege op om de passage over katten, die uitblinkt in vaagheid en amateurisme, te schrappen uit het Jachtbesluit. Men kan dan nog eens nadenken over een meer deskundige aanpak.”