Weigeren toegang assistentiehond wordt strafbaar

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

Het oorspronkelijke systeem voorzag een sanctionering in de vorm van een administratieve geldboete. Het bleek echter niet mogelijk om de administratieve sanctionering op een logische, doeltreffende en middelenefficiënte manier te implementeren.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

Het oorspronkelijke systeem voorzag een sanctionering in de vorm van een administratieve geldboete. Het bleek echter niet mogelijk om de administratieve sanctionering op een logische, doeltreffende en middelenefficiënte manier te implementeren.

Ann Brusseel: "Hierdoor kon het decreet niet uitgevoerd worden en bleef het dus een dode letter  met alle gevolgen voor de mensen met een assistentiehond van dien. Door de wijziging aan het oorspronkelijke decreet zullen exploitanten die mensen met een assistentiehond de toegang tot een publieke plaats weigeren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Zo kunnen de politiediensten optreden en processen-verbaal opstellen."

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.