We hebben geen extra kinderzenders nodig, maar kinderjuffen m/v!

De demografische explosie heeft nu al overvolle peuter- en kleuterklassen tot gevolg. Veel scholen worden geconfronteerd met een toename van het aantal kleuters verspreid over het hele schooljaar. In een reactie op de klachten van de vele kleuterscholen die met overvolle klassen te kampen hebben, gaf de minister te kennen dat er voor september 2012 geen verbetering kan verwacht worden. Daarbij verwijst de minister alweer naar het in voorbereiding zijn van de wettelijke en budgettaire maatregelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel vindt het probleem te dringend om nog tot 2012 te wachten op oplossingen.

Ann Brusseel: “Het is hoog tijd dat er extra inspanningen worden geleverd voor onze allerkleinsten. Uit cijfers blijkt dat er een tiental klassen zijn met 42 kindjes, een tiental met 40, een twintigtal met 38 en zelfs 150 met 35 kindjes. Te grote klassen zijn nadelig voor de leerkrachten en de kindjes, op vlak van welzijn, veiligheid en ontwikkeling. De kleuterjuffen kunnen de pedagogische doelstellingen op die manier echt niet verwezenlijken.”

Noodzakelijke budgettaire maatregelen

“Nochtans werden in het regeerakkoord 33% meer subsidie per kleuter beloofd en 20% meer lestijden voor de kleuterscholen. Dit is dringend nodig omdat het kleuteronderwijs enorm geëvolueerd is. Vroeger werd de kleuterschool beschouwd als een bewaarschool. Sindsdien zijn er vele taken bijgekomen en gaan kleuters ook veel vlugger en regelmatiger naar school, met overvolle klassen tot gevolg. Daarnaast is de kost voor een kleuterschool ook een stuk hoger. Verbruiksgoederen, poetspersoneel, het dure ontwikkelingsmateriaal, …”

Andere knelpunten?

Ook andere knelpunten waarmee kleuterscholen momenteel te kampen hebben moeten dringend bekeken worden. Het gaat om de evaluatie van de maximumfactuur, de gelijke behandeling van vestigingsplaatsen, snellere renovatie en extra nieuwe kleuterscholen om tegemoet te komen aan de demografische uitdagingen, meer kinderverzorg(st)ers en extra administratieve ondersteuning voor de kleuterscholen.
“Er is dringend nood aan een lange termijnvisie voor ons kleuteronderwijs. Ik wil dat de minister zijn beloftes nakomt, in plaats van de Werkgroep Kleuterscholen zomaar te beschuldigen van het verspreiden van foutieve cijfers en paniek zaaien. Er is wel degelijk een probleem: het kleuteronderwijs lijdt onder de onderfinanciering. Ik wil een oplossing voor alle klasjes.”, aldus Brusseel.

Lees hier het volledig verslag van de actuele vraag over de overvolle kleuterklassen op 4 mei 2011.

U kunt hier de uitzending van Villa Politica van woensdag 4 mei 2011 opnieuw bekijken.

De Morgen – vrijdag 6 mei pagina 37