Waarom slaat nachtzorg voor ouderen niet aan in Brussel?

Nachtzorg

Nachtzorg is een belangrijke schakel in de zorg die nodig is om kwetsbare groepen ouderen te helpen om thuis te kunnen blijven wonen, en om mantelzorgers de nodige adempauze te geven om de zorg verder te dragen. Een paar nachten rustig kunnen slapen kan voor hen het verschil maken om de batterijen weer op te laden.

Nachtzorg

Nachtzorg is een belangrijke schakel in de zorg die nodig is om kwetsbare groepen ouderen te helpen om thuis te kunnen blijven wonen, en om mantelzorgers de nodige adempauze te geven om de zorg verder te dragen. Een paar nachten rustig kunnen slapen kan voor hen het verschil maken om de batterijen weer op te laden.

Voor wie?

Nachtzorg is er voor senioren met dementie of een chronische ziekte of ouderen die palliatieve zorgen krijgen. Verschillende thuiszorgpartners en woonzorgcentra slaan de handen in elkaar om een gegarandeerd en betaalbaar aanbod aan nachtzorg uit te bouwen. Deze nachtzorg kan, afhankelijk van de zorgnoden uit een nachtoppas (een vrijwilliger komt 's nachts bij de patiënt thuis), nachtzorg (een gediplomeerde verzorger komt 's nachts bij de patiënt thuis) of een nachthotel (tijdelijke zorg in een woonzorgcentrum in de streek).

Vlaams-Brabant

In de provincie Vlaams-Brabant werden er twee coördinatoren aangesteld, één voor het arrondissement Leuven en één voor het arrondissement Halle-Vilvoorde, Tervuren en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest, om de bereikbaarheid van nachtzorg voor elke inwoner van de provincie zo groot mogelijk te maken.

Brussel

In Halle-Vilvoorde en Tervuren slaat het project van de Vlaamse Gemeenschap aan, net zoals in de rest van Vlaanderen. In Brussel daarentegen ging de zorgorganisatie in meer dan een jaar tijd slechts bij vijf zorgbehoevende senioren langs. Gemiddeld ging het om zes nachten, en de senioren kwamen uit vijf verschillende gemeenten. Aan de prijs, 25 euro voor negen uur, kan het alvast niet liggen.

Volgens Nachtzorg is vijf klanten “veel te weinig” en zouden de Brusselaars dit project niet kennen. De dagzorg in Brussel is even belangrijk als in andere regio’s, dus zou dat voor de nachtzorg ook zo moeten zijn. Brussel zou moeilijk liggen door de versnippering van het zorgaanbod en door het feit dat het om een ééntalig Nederlands initiatief gaat.

Inspanningen voor Brussel

Ann Brusseel: "Ik wou van de minister van welzijn weten waarom het project niet aanslaat in Brussel."

Uit het antwoord van minister Vandeurzen blijkt dat de bekendmaking van het project in Brussel op dezelfde en even intensieve manier gebeurde als in Halle-Vilvoorde en Tervuren. Omdat het bereik van de Brusselse populatie zo laag lag zal de stuurgroep zich actief buigen over Brussel. Zij gaan op zoek gaan naar wegen om de Brusselse populatie te bereiken. Eén van de stappen zal zijn om een aantal Brusselse partners in het project er toe te bewegen om actiever aan de stuurgroep deel te nemen.

Ann Brusseel: "Ik zal dit zeker verder opvolgen, want ik ben er van overtuigd (cfr. succes nachtzorg Antwerpen) dat er in een stad als Brussel wel degelijk een behoefte bestaat voor nachtzorg en dat dit een hele goede oplossing is voor ouderen die langer thuis willen blijven."

Lees hier het volledige verslag (inclusief cijfergegevens) van de schriftelijke vraag (SV 351)over nachtzorg.