Vrouwendag: Ann Brusseel over vrouwen en armoede

Opvallend veel vrouwen leven in armoede. Alleenstaande moeders, gepensioneerde vrouwen, maar ook jonge werkende vrouwen maken massaal deel uit van een steeds armer wordende groep. De Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, kon de vragen en bekommernissen van parlementsleden bijtreden en deed enkele suggesties voor de opvolging en oplossing van het probleem.

Opvallend veel vrouwen leven in armoede. Alleenstaande moeders, gepensioneerde vrouwen, maar ook jonge werkende vrouwen maken massaal deel uit van een steeds armer wordende groep. De Vlaamse Minister voor Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, kon de vragen en bekommernissen van parlementsleden bijtreden en deed enkele suggesties voor de opvolging en oplossing van het probleem.
Ann Brusseel liet de minister verstaan dat het absoluut onontbeerlijk is armoede bij de oorzaak aan te pakken: “Onze fractie vindt het heel belangrijk dat vrouwen gedurende heel hun loopbaan terdege geïnformeerd worden over de financiële consequenties van het nemen van themaverloven, loopbaanonderbrekingen en van het kiezen voor deeltijds werk. Spijtig genoeg zitten veel vrouwen immers nog altijd vastgeroest in een rollenpatroon. Wanneer meer tijd voor het huishouden of voor de kinderen zich opdringt, dan nemen de vrouwen automatisch die rol op zich. Wanneer ze geconfronteerd worden met een echtscheiding of met pensioen gaan, merken ze pas dat ze een zware financiële achterstand hebben.”
De combinatie arbeid en gezin is inderdaad voor mensen een zware opgave. Uiteraard hebben we er alle begrip voor dat men tijd wil maken voor de kinderen. Daarom benadrukt Open vld nogmaals het belang van de flankerende maatregelen: meer betaalbare en flexibele kinderopvang, naschoolse opvang, uitbreiding van het gebruik van dienstencheques, en dergelijke. “Vrouwen mogen zich niet altijd gedwongen voelen om te knippen in hun jobkansen. Ook binnen de Commissie Gelijke Kansen zal ik hiervoor blijven ijveren.”, aldus Ann Brusseel.

Verslag discussie vrouwen – armoede plenaire 3 maart 2010