Voortaan meer transparante communicatie tussen Vlaamse Belastingsdienst en notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders

Bij terugbetalingen door de Vlaamse Belastingsdienst werd tot nu toe enkel het kohierartikel vermeld. Voor de verkeersbelasting kwam daar ook nog de nummerplaat bij. Voor notarissen was het op basis van deze gegevens niet altijd duidelijk over welke rechtspersoon het juist ging. Zij moesten dit onderzoeken wat veel extra administratieve rompslomp en tijdsverlies met zich meebracht.

Bij terugbetalingen door de Vlaamse Belastingsdienst werd tot nu toe enkel het kohierartikel vermeld. Voor de verkeersbelasting kwam daar ook nog de nummerplaat bij. Voor notarissen was het op basis van deze gegevens niet altijd duidelijk over welke rechtspersoon het juist ging. Zij moesten dit onderzoeken wat veel extra administratieve rompslomp en tijdsverlies met zich meebracht.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) vroeg aan minister Philippe Muyters om deze procedure zo aan te passen dat in de correspondentie van de overheid naar notarissen toe, ook de naam van de betrokkene vermeld zou worden om één en ander te vereenvoudigen.

Ann Brusseel: “Ik ben blij dat de Minister inging op mijn vraag. De Vlaamse Belastingsdienst zal voortaan specifiek voor wat betreft de terugbetalingen aan notarissen, maar ook aan advocaten en gerechtsdeurwaarders ook de naam van de betrokken belastingplichtige vermelden, indien uit de betalingsgegevens duidelijk blijkt dat de betaling afkomstig is van een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Deze vermelding zal manueel worden toegevoegd.”

In bijlage kunt u deze parlementaire vraag terugvinden.