Vlaanderen in het Brussel van de toekomst – Brussel in het Vlaanderen van de toekomst

De relatie tussen Vlaanderen en Brussel is bijzonder. Wat in het ene gewest gebeurt heeft een grote invloed op het andere. Zo zijn er grote demografische veranderingen aan de gang in de hoofdstad die dan weer hun impact hebben op gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap minstens ten dele verantwoordelijk is.

De relatie tussen Vlaanderen en Brussel is bijzonder. Wat in het ene gewest gebeurt heeft een grote invloed op het andere. Zo zijn er grote demografische veranderingen aan de gang in de hoofdstad die dan weer hun impact hebben op gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap minstens ten dele verantwoordelijk is.

Brussel is niet enkel een naburig gewest, de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, van België en van Europa, maar ook de economische motor van het land. Dat vraagt om een doordachte aanpak, een aanpak met visie, die rekening houdt met banden van historische, politieke, strategische, taalpolitieke, economische, ethische en sociale aard tussen Vlaanderen en Brussel. Ook uit welbegrepen eigenbelang onderhoudt Vlaanderen best haar relaties met Brussel. Er is uiteraard dan nog het eigen sociale contract dat Vlaanderen heeft met de hoofdstad, uitgedrukt in de zogenaamde 300.000 norm.

Zonder daarbij te raken aan de feitelijke, bestuurlijke autonomie van Brussel als gewest, moet Vlaanderen wel gaan nadenken over de rol die het wil spelen in de enige cosmopolis van ons land, nu en in de toekomst.

Deze nota gaat bewust niet in op de institutionele aspecten van de relatie tussen Vlaanderen en Brussel, zoals bijvoorbeeld de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde of de interne stadshervorming maar focust expliciet en vooral op de ruime maatschappelijke verhouding tussen Vlaanderen en haar hoofdstad, waarbij de veranderende demografie voor ons doorslaggevend is.

Lees de Conceptnota Brussel van Open Vld & Groen! in bijlage (PDF).