Vlaamse overheid te weinig pro-actief om mensen met een handicap aan het werk te zetten

Ann Brusseel: “Vlaanderen telt 326.292 mensen met een handicap waarvan er meer dan de helft willen en kunnen werken. Zelfontplooiing en het recht op een job zijn nog steeds niet vanzelfsprekend voor mensen met een handicap. Uit een reeks schriftelijke vragen aan de ministers Geert Bourgeois (Bestuurszaken), Pascal Smet (Gelijke Kansen) en Ingrid Lieten (Innovatie) blijkt dat het beleid nog te weinig doet om de problemen weg te werken waarmee personen met een handicap te kampen hebben in hun zoektocht naar werk.”

Ann Brusseel: “Vlaanderen telt 326.292 mensen met een handicap waarvan er meer dan de helft willen en kunnen werken. Zelfontplooiing en het recht op een job zijn nog steeds niet vanzelfsprekend voor mensen met een handicap. Uit een reeks schriftelijke vragen aan de ministers Geert Bourgeois (Bestuurszaken), Pascal Smet (Gelijke Kansen) en Ingrid Lieten (Innovatie) blijkt dat het beleid nog te weinig doet om de problemen weg te werken waarmee personen met een handicap te kampen hebben in hun zoektocht naar werk.”

In 2013 bedroeg de vertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap binnen de Vlaamse overheid slechts 1,4%. In 2004 werd nochtans een streefcijfer van 4,5% tegen 2015 vooropgesteld, dat eind 2011 werd teruggeschroefd naar 3%. Minister van Bestuurszaken Bourgeois verklaart deze lage tewerkstellingscijfers door de lage scholingsgraad van mensen met een handicap, waardoor ze alleen in aanmerking komen voor functies op de niveaus D en C, terwijl men vooral niveaus B & A aanwerft. Daarnaast stelt hij dat de helft van de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid gebeurt in Brussel en dat de verplaatsing voor deze mensen een grote drempel vormt.

Ann Brusseel: “Ten eerste wil ik zekerheid over de scholingsgraad. Ligt die werkelijk zo laag? Ten tweede wil ik een regering die werk maakt van een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer, in plaats van de streefcijfers te verlagen. Mensen met een handicap willen zich verplaatsen om te werken en om een volwaardig burger te zijn, ze moeten alleen de mogelijkheid krijgen.”

Op het vlak van innovatie worden heel wat middelen ter beschikking gesteld voor onderzoek naar hulpmiddelen voor personen met een handicap, maar Minister van Innovatie Lieten kon mij geen overzicht geven van de aanwezigheid en beschikbaarheid van hulpmiddelen voor personen met een handicap binnen de diverse departementen van de Vlaamse overheid.

“Een gemiste kans, want de overheid zou op dit vlak een voortrekkersrol kunnen spelen. Beter bekende best practices van de overheid kunnen voor de privésector een voorbeeld zijn. Soms is er maar een klein beetje hulp nodig om te kunnen werken. De volgende minister van Gelijke Kansen moet aan zijn collega’s hogere eisen stellen om een brede aanpak op poten te zetten om iedereen de kans te geven op een volwaardige job. Het verhaal van Kristin Lenaers toont dat het wel perfect mogelijk is om met een arbeidshandicap een toffe job te vinden. Zij vond deze op het Vld partijhoofdkwartier.”

Bekijk hier het filmpje met haar getuigenis: