Vlaamse overheid doet te weinig inspanningen om streefcijfer tewerkstelling gehandicapten te behalen.

De Vlaamse Regering stelde zichzelf in het kader van haar gelijke kansen beleid in 2004 tot doel om tegen 2010 een streefcijfer van 4,5% personeelsleden met een fysieke handicap te behalen. Eind 2009 strandden de Vlaamse overheidsdiensten op 1,1%.

Dat bleek uit recente cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel verzamelde naar aanleiding van een schriftelijke vraag aan viceminister-president Geert Bourgeois.

De Vlaamse Regering stelde zichzelf in het kader van haar gelijke kansen beleid in 2004 tot doel om tegen 2010 een streefcijfer van 4,5% personeelsleden met een fysieke handicap te behalen. Eind 2009 strandden de Vlaamse overheidsdiensten op 1,1%.

Dat bleek uit recente cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel verzamelde naar aanleiding van een schriftelijke vraag aan viceminister-president Geert Bourgeois.

Te trage evolutie

In alle Vlaamse openbare diensten samen werkten eind 2007 0,78% (333 mensen); eind 2008 0,93% (404 mensen); en eind 2009 1,1% (467 mensen) personeelsleden met een fysieke handicap. Enkel binnen het Agentschap voor Personen met een handicap (5,4%) wordt het streefcijfer momenteel behaald.

Opgesplitst naar functieniveau van tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap ziet het beeld er voor 2009 als volgt uit: A-niveau: 10,6%, B-niveau: 15,8%, C-niveau: 31,5% en D-niveau 42,1%.

Ann Brusseel: “Allereerst blijkt uit de cijfers dat er jaar na jaar wel een lichte verbetering merkbaar is, maar deze trend zet zich maar heel traag door. Als we aan dit tempo voort doen dan halen we tegen 2015 het vooropgestelde streefcijfer van 4,5% niet. Ten tweede blijkt uit de cijfers dat hoe hoger het vereiste functieniveau, hoe kleiner het aandeel van personen met een arbeidshandicap.”

Bourgeois schroeft actief Gelijke Kansen beleid terug

Ann Brusseel: “Ik betreur het dat de minister de verantwoordelijkheid naar de afzonderlijke entiteiten verschuift en daardoor terugkomt op de beslissingen die genomen werden door de ministers van Gelijke Kansen Van Brempt en Smet. Hij stelt dat de leidende ambtenaren tegen 2015 realistische streefcijfers moeten vooropstellen om meer mensen met een handicap tewerk te stellen en deze moeten opnemen in de beheersovereenkomsten. Dit is toch wel heel vrijblijvend in tegenstelling tot het eerder vooropgestelde streefcijfer van 4,5%. Daarnaast somt de minister ook nog een aantal bijkomende maatregelen op, maar ook daar blijft hij eerder vaag. Zo lijkt het er niet op dat de streefcijfers ooit zullen gehaald worden.”

Mentaliteitswijziging

Volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding is de ondervertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap grotendeels te wijten aan vooroordelen. Als de overheid daadwerkelijk die vooroordelen wil bestrijden, dan moet ze in de eerste plaats zelf voor diversiteit op de werkvloer zorgen. In de vooropgestelde maatregelen wordt hier geen aandacht aan besteed.

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV. 589) over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse overheid.