Vlaamse ontwikkelingssteun aan ICRAF voor agrobosbouw in Malawi en Mozambique

Steun aan ICRAF

Op 16 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering om 320.000 euro steun te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking aan de Vlaamse partnerlanden Malawi en Mozambique.

De financiële steun wordt verleend aan ICRAF, het World Agroforestry Centre, dat werkzaam is rond agrobosbouw in Zuidelijk Afrika. Dit centrum werkt al meer dan dertig jaar met kleine boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en heeft een regionaal kantoor voor Zuidelijk Afrika in Malawi, evenals een landenkantoor in Mozambique.

Steun aan ICRAF

Op 16 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering om 320.000 euro steun te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking aan de Vlaamse partnerlanden Malawi en Mozambique.

De financiële steun wordt verleend aan ICRAF, het World Agroforestry Centre, dat werkzaam is rond agrobosbouw in Zuidelijk Afrika. Dit centrum werkt al meer dan dertig jaar met kleine boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en heeft een regionaal kantoor voor Zuidelijk Afrika in Malawi, evenals een landenkantoor in Mozambique.

Ann Brusseel:" Ik wou weten hoe de Vlaamse steun aan ICRAF gebeurt. Uit het antwoord van Minister-president Peeters blijkt dat het om een factultatieve projectssubsidie voor twee jaar gaat, eerder dan om een structurele steun."

Agrobosbouw

Omdat in Zuidelijk Afrika aanhoudend aan landbouw is gedaan zonder aangepaste bodembeheersmaatregelen, leidt dit dan ook tot steeds meer uitputting van de bodemnutriënten en erosie. Als gevolg van deze degradatie, daalt de productiviteit en blijven de mogelijkheden voor levensonderhoud steeds verminderen.

Agrobosbouw wordt als één van de beste oplossingen beschouwd om in Zuidelijk Afrika de voedselzekerheid te verbeteren. Enerzijds draagt agrobosbouw bij tot het verhogen van de levensstandaard van kwetsbare groepen: de bestaansmiddelen van arme gezinnen worden verhoogd door het bezit van bomen, de bodemvruchtbaarheid en de productiviteit van hun vee verbetert en arme gezinnen kunnen toegang tot de markt krijgen met fruit, olie, cashcrops en medicijnen. Anderzijds is er ook de positieve impact op het milieu en wordt een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen klimaatverandering.

MDG 1 – reductie extreme armoede en honger

Met de ondersteuning van het project van ICRAF wil Vlaanderen bijdragen tot de realisatie van Milleniumdoelstelling 1, met name het reduceren van extreme armoede en honger. Het ontwikkelen van de landbouw en het verzekeren van voedselzekerheid draagt hiertoe in belangrijke mate bij. Daarnaast is het project eveneens belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Ann Brusseel:" Minister-president Peeters stelt dat hij de gevolgen van klimaatverandering zal verankeren in het Vlaams beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Ik ben benieuwd."

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 367) over steun aan het World Agroforestry Centre.