Vlaamse acties ontwikkelingssamenwerking voor het bereiken van de Millenniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te verminderen tegen 2015: de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

In 2000 ondertekenden 189 landen een engagement om de armoede in de wereld drastisch te verminderen tegen 2015: de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Het gaat om de volgende doelstellingen:
1. Het uitbannen van extreme armoede en honger
2. Het bereiken van een universele basiseducatie
3. Het bestrijden van genderongelijkheid en het weerbaar maken van vrouwen
4. Kindersterfte tegengaan
5. De gezondheid van moeders verbeteren
6. Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten
7. Het verzekeren van ecologische duurzaamheid
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

Mede door de economische en financiële crisis, lopen de resultaten lopen achter op schema en lijken de MDG voor veel landen geen leidraad meer in het ontwikkelingsbeleid. De situatie in arme landen is echter door klimaat- en economische crises meer dan dringend.

Vlaams beleid

In de beleidsnota Buitenlands beleid 2009-2014 staat dat de Vlaamse bijdrage tot de realisatie van de Millenniumdoelstellingen zich concentreert op extreme armoede en honger (MDG 1), gezondheidszorg (MDG 4-6) en het partnerschap voor ontwikkeling (MDG 8). Daarnaast gaat er bijzondere aandacht uit naar het verzekeren van ecologische duurzaamheid (MDG 7) waarbij een gezond milieu en veilig drinkwater de basis vormen.

Ann Brusseel: "Uit de analyse van de cijfers uit het antwoord van de Minister-President blijkt dat Vlaanderen jaarlijks zo'n 26.000.000 euro projectsubsidies bijdraagt voor projecten die in het teken staan van één of meerdere millenniumdoelstellingen. Het zwaartepunt ligt hier vooral op projecten die de gezondheid dienen te verbeteren (MDG 4, 5 en 6) en die de extreme armoede en honger tegengaan (landbouw en veeteelt, voedsel- en humanitaire hulp). Het is positief dat er in 2012 ook projecten werden gesteund die in het teken stonden van mensenrechten en goed bestuur. Algemeen gesteld is het goed dat de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zich inschrijft in de logica van globale doelstellingen die internationaal nagestreefd worden. Maar al bij al blijft de vraag of een deelstaat een afzonderlijke dienst voor ontwikkelingssamenwerking moet hebben. Versnippering is immers één van de grootste problemen in het domein van de internationale hulp. Om te kunnen nagaan of de MDG bereikt worden, moeten de projecten binnen ontwikkelingssamenwerking op elkaar afgestemd worden. Bij deelstaten die projectmatig werken, kan men zich afvragen hoe groot hun reële impact is en of men op die manier nog veel vooruitgang kan boeken.”
 

In bijlage kunt u de vraag en het antwoord (SV 216) met een overzicht van alle gesteunde projecten terugvinden.