Vlaams Parlement bezorgd over nieuwe Zuid-Afrikaanse mediawet

Op 22 november keurde het Zuid-Afrikaanse parlement (Lagerhuis) de Protection of State Information Bill goed. Het is een nieuwe wet die voorziet in strengere straffen, tot 25 jaar gevangenisstraf, op wat men noemt ‘het openbaren van geheime overheidsinformatie’. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor openbaarmakingen die het publiek belang dienen. Ondanks de vele amendementen die intussen aan het ontwerp zijn aangebracht, blijft het verontrustend dat journalisten en klokkenluiders nog altijd geviseerd worden door die wet.

Op 22 november keurde het Zuid-Afrikaanse parlement (Lagerhuis) de Protection of State Information Bill goed. Het is een nieuwe wet die voorziet in strengere straffen, tot 25 jaar gevangenisstraf, op wat men noemt ‘het openbaren van geheime overheidsinformatie’. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor openbaarmakingen die het publiek belang dienen. Ondanks de vele amendementen die intussen aan het ontwerp zijn aangebracht, blijft het verontrustend dat journalisten en klokkenluiders nog altijd geviseerd worden door die wet.

Er is heel wat tegenkanting tegen deze wet, zowel in Zuid-Afrika als in de rest van de wereld, omdat de vrees bestaat dat deze nieuwe wet ervoor zal zorgen dat grote corruptieschandalen nu niet langer aan het licht gebracht zullen worden.

Parlementsleden van verschillende partijen vroegen Minister-President Peeters om onze bezorgdheid uit te drukken, via de geëigende kanalen met respect voor het democratisch proces in Zuid-Afrika.

Minister-President Peeters liet weten dat er op 6 december een ontmoeting was van vertegenwoordigers van het South African National Editors Forum (SANEF), het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) en Media Monitoring Africa elkaar om de knelpunten in het wetsvoorstel te bespreken. Op 7 december kwam de Nationale Raad van Provincies, die sinds 1996 de senaat vervangt, samen met de bedoeling de agenda en de datum te bepalen voor verdere besprekingen van het wetsvoorstel. Het is de bedoeling de bevolking te raadplegen en hoorzittingen te organiseren vooraleer de wet in de Nationale Raad van Provincies in april 2012 ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ann Brusseel : "Fundamentele vrijheden zijn ontzettend belangrijk. Persvrijheid is er één van, vrijheid van meningsuiting is een andere. Ik ben blij de Minister-President Peeters de ambassadeur, onze eigen vertegenwoordiger en onze contacten bij het ANC zal laten weten dat er in het Vlaams Parlement een bezorgdheid is geuit ten aanzien van de nieuwe mediawet en de gevolgen daarvan."

Lees hier de volledige discussie.