Vlaams Minster voor Gelijke Kansen laat Holebi’s wachten

Holebi’s worden vandaag nog steeds geconfronteerd met discriminatie en structurele belemmeringen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jonge holebi’s ooit het idee heeft gehad om zichzelf te doden. Een geïntegreerd actieplan voor een brede maatschappelijke aanvaarding en integratie van holebi’s is dan ook een absolute noodzaak.

Hoewel Vlaams Minister van Gelijke Kansen tijdens de bespreking van zijn beleidsbrief aankondigde dat hij in de lente met een actieplan zou komen is dit tot op heden nog niet gebeurd.

Holebi’s worden vandaag nog steeds geconfronteerd met discriminatie en structurele belemmeringen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jonge holebi’s ooit het idee heeft gehad om zichzelf te doden. Een geïntegreerd actieplan voor een brede maatschappelijke aanvaarding en integratie van holebi’s is dan ook een absolute noodzaak.

Hoewel Vlaams Minister van Gelijke Kansen tijdens de bespreking van zijn beleidsbrief aankondigde dat hij in de lente met een actieplan zou komen is dit tot op heden nog niet gebeurd.

Daarom werd op initiatief van Irina De Knop een resolutievoorstel ingediend.

De doelstelling van dit voorstel was om een actieplan op te stellen voor een brede maatschappelijke aanvaarding en integratie van holebi's.

Dit voorstel werd ondanks het brede draagvlak (Open Vld, LDD, Groen!), zonder afdoende redenen op 25 mei in de commissie gelijke kansen, meerderheid tegen oppositie afgekeurd.

Volledige tekst voorstel van resolutie 424 actieplan holebi's.

Stand van zaken.