Verkiezingsprogramma Open Vld Brussel

 Tijdens het congres waren er toespraken te horen van congresvoorzitter Carla Dejonghe, van minister Guy Vanhengel en lijsttrekker voor het Europees Parlement Guy Verhofstadt. Deze laatste deed een warme oproep om Brussel voluit te behouden als hoofdstad van Europa, van België en van Vlaanderen.

 Tijdens het congres waren er toespraken te horen van congresvoorzitter Carla Dejonghe, van minister Guy Vanhengel en lijsttrekker voor het Europees Parlement Guy Verhofstadt. Deze laatste deed een warme oproep om Brussel voluit te behouden als hoofdstad van Europa, van België en van Vlaanderen.
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft alle troeven in handen om de komende jaren zijn rol van economisch centrum van het land verder uit te diepen. Maar dat kan enkel indien Brussel zijn inwoners voldoende stedelijke levenskwaliteit aanbiedt. Verder zet Open Vld Brussel in op meer jobs voor de Brusselaars”, zo zegt congresvoorzitter Carla Dejonghe.
“Jobs en levenskwaliteit”, dat zijn de twee rode draden die door het verkiezingsprogramma van Open Vld Brussel lopen. Brussel moet het grootste tewerkstellingsbassin van het land blijven. Daarom zet Open Vld Brussel maximaal in op meer jobs. Jobs komen van ondernemingen en daarom voorziet Open Vld onder meer de volgende maatregelen: geen nieuwe administratieve verplichtingen; geen nieuwe fiscale maatregelen die jobs kosten; uitbreiding van de openingsuren van winkels in grote handelskernen en het verhogen van het aantal koopzondagen.
Middenklasse aantrekken
Brussel barst uit zijn voegen. Daardoor moet er verstandig met de nog beschikbare ruimte worden omgesprongen. Dit vergt creatieve oplossingen in de richting van nieuwe woonvormen die vooral op het aantrekken van de middenklasse mikken (cascolofts, appartementen met tuin, woningen met private buitenruimte…). De renovatie van sociale woningen moet beter. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten eerst hun bestaand patrimonium op orde brengen en pas dan aan nieuwbouw denken. Open Vld wil kleinschalige, inbreidingsgerichte en gespreide sociale woningprojecten. De levenskwaliteit kan ook verhogen door de stadsparken beter te benutten. Zo zou bijvoorbeeld het Park van Laken voor het publiek kunnen opengesteld worden.
Investeren in stedelijke levenskwaliteit is een voorwaarde om de gemiddelde tweeverdiener aan te trekken en te behouden. Daarom is investeren in netheid, veiligheid en stedelijke voorzieningen (parken, scholen, goede gezondheidszorg, kinderopvang, betaalbare dienstencheques…) noodzakelijk.
Jobs creëren jobs
Open Vld zet verder in op de activering van jonge werklozen. Schoolmoeheid wordt aangepakt via leercontracten, en er wordt een focus geplaatst op knelpuntberoepen. KMO’s die bereid zijn om goede begeleide stageplaatsen aan te bieden, moeten voordelen krijgen, zoals een gratis verzekering van gewaarborgd loon. “Door de bouw van het voetbalstadion, een grote concerthal, een Congrescentrum, de Biertempel aan de Beurs, de grote mobiliteitswerken, de musea … investeren we vanuit het gewest de komende jaren in infrastructuur die heel wat rechtstreekse en afgeleide jobs creëren in de horeca, het toerisme, de entertainment en cultuur, de handel, dienstensector, vooral voor laaggeschoolde Brusselaars,” zo luidt het.
Huidig begrotingsbeleid voortzetten
Open Vld heeft de afgelopen jaren ook met succes de herfinanciering van het Brussels Gewest afgedwongen. Dat was nodig om te investeren (uitbreiding metro, onderwijs…). Er werd sneller dan gepland een begrotingsevenwicht bereikt, en zelfs een overschot. “Op begrotingsvlak wil Open Vld Brussel het huidig beleid voortzetten om het budgettair evenwicht te bewaren. Overschotten moeten naar de verdere schuldafbouw gaan. De achterhaalde forfaitaire gewestbelasting en aanvullende agglomeratiebelastingen dienen afgeschaft. Er moet een nieuwe verlaging van de registratierechten komen. De woonbonus wordt behouden,” zo beklemtoont lijsttrekker voor het Brussels Parlement Guy Vanhengel.
Iedereen mobiel
Open Vld beklemtoont dat er de jongste jaren in Brussel enorm in het openbaar vervoer en de mobiliteit in het algemeen is geïnvesteerd. Het openbaar vervoer moet een positieve keuze worden. Maar mobiliteit is ook een kwestie van complementariteit. Daarom verzet Open Vld zich tegen maatregelen die de wagen in de stad wegpesten. Er moeten voldoende parkings blijven voor auto’s. Open Vld blijft zich tegen de invoering van een stadstol verzetten. Er moet een systeem komen waarbij er betaald wordt volgens het gebruik van de wagen. Open Vld wil ook dat er meer laadpalen komen voor elektrische wagens. “Aan werknemers zou men de keuze moeten laten tussen een bedrijfswagen of een huisvestingsbonus”, aldus Vanhengel.
Iedereen moet zijn of haar vervoermiddel kunnen kiezen in functie van de verplaatsing. Verder pleit Open Vld voor meer investeringen in de uitbreiding van het metronet, concreet een verdubbeling van het aantal kilometers metro. Om het taxigebruik te valoriseren, stelt Open Vld voor hen te integreren in het MOBIB-systeem zodat gebruikers hun MOBIB-kaart kunnen opladen en er mee betalen in de taxi.
Onderwijs: zaak van de gemeenschappen
“Inzake onderwijs blijft Open Vld erop aandringen dat de gemeenschappen hun verantwoordelijkheid nemen om het capaciteitsprobleem op te lossen. Talenkennis, en zelfs drietaligheid, zijn onontbeerlijk,” zegt Vanhengel. Om kinderen zo vroeg mogelijk Nederlands te leren en hun slaagkansen te verhogen, wil Open Vld de leerplicht vervroegen en de kleuterklassen voor alle kinderen verplicht maken.
Metropolitan Region
Tot slot pleit Open Vld voor het uitwerken en opstarten van de Brussels Metropolitan Region waarin Brussel, Vlaams en Waals Brabant samen afspraken maken over mobiliteit, ruimtelijke ordening, huisvesting…. De economische belangen en de tewerkstellingsmogelijkheden van het Gewest stoppen niet aan de gewestgrenzen, en omgekeerd.
 

Hier kunt u het verkiezingsprogramma "Be the City" van Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest integraal lezen.

 

 

 

 

 

Bekijk hier het filmpje van TV Brussel: