Uw veiligheid, daar gaan we voor!

Een leefbare gemeente is in de eerste plaats een veilige gemeente!

Zowel preventie als bestraffing zijn noodzakelijk, want zonder een uitvoerige visie op veiligheid kom je er niet.

Een leefbare gemeente is in de eerste plaats een veilige gemeente!

Zowel preventie als bestraffing zijn noodzakelijk, want zonder een uitvoerige visie op veiligheid kom je er niet.

Onze politiemensen moeten zichtbaarder zijn in alle straten en op het openbaar vervoer. Het preventiebeleid moet per wijk samen met de politie uitgedokterd worden. De voorbije jaren heeft de burgemeester al vooruitgang kunnen boeken. We moeten op dit pad verder. Straffeloosheid is de achilleshiel van het veiligheidsbeleid in gans de hoofdstad, maar zonder de hulp van Justitie en de Federale politie staan we nergens. Hun steun en aandacht moeten we blijven eisen.

Onze zeven eisen voor een veilig Anderlecht:

  • Nultolerantie en snelrecht ten aanzien van geweldplegers, relschoppers en vandalen
  • Voor elke wijk een commissariaat dat 24u op 24 toegankelijk is, 7 dagen op 7 en de interventietijd van een patrouille beperken tot 7 minuten
  • Binnen de 24 uur na het openen van een dossier moet een klacht verwerkt worden
  • Een cameranetwerk in de handelswijken
  • Een vlotte samenwerking tussen lokale politie, federale politie en het Brussels gerecht
  • Preventieteams die tijd hebben voor contacten met de mensen in hun wijk, ze hebben een belangrijke sociale rol
  • Meer alternatieve straffen voor feiten zonder geweldpleging: laat vandalen en delinquenten iets terug doen voor de samenleving, op een positieve manier


De tijd is ook rijp om de kanaalzone van Kuregem te verlossen van de autozwendel en om af te rekenen met de zwarte economie die de financiële capaciteiten van onze gemeente ondergraaft.

Anderzijds speelt ook het ‘uiterlijk’ van een wijk een belangrijke rol voor veiligheid. Verwaarloosde buurten zonder een blaadje groen, met verkrotte en/of leegstaande panden, kapotte voetpaden, graffiti, vuil op straat, enz. trekken criminaliteit en vandalisme aan. Daarom is het noodzakelijk dat buurten goed onderhouden worden en dat verkrotting, leegstand, sluikstorten en vandalisme kordaat aangepakt worden. Nette straten met een streepje groen en bloemen hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel, een steenwoestijn met zwerfvuil geeft een onveilig gevoel. Mijn keuze is snel gemaakt!