Tussenkomst discussie Septemberverklaring

plenaire24092014 from hannah72 on Vimeo.

 

plenaire24092014 from hannah72 on Vimeo.

 

De heer John Crombez (sp·a):
Ik voel me niet verantwoordelijk voor de communicatie van uw regering. Er is bovendien nog meer te zeggen over het onderwijs: het inschrijvingsgeld moet omhoog. U zegt de Vlamingen dat het u spijt, maar dat overal elders het inschrijvingsgeld hoger is dan bij ons. Wel, ik heb eens gekeken naar de hoogte van de inschrijvingsgelden in Europa. In Noorwegen is dat 0 euro, in Finland is dat 0 euro, in Denemarken is dat 0 euro, in Oostenrijk is dat 0 euro, in Zweden – in Zweden, minister-president! – is dat 0 euro. En het laatste land – het is mijn schuld niet – is Schotland: ook daar is het 0 euro. Sommigen met slechte bedoelingen zouden zeggen dat dat gratis is. Wel, ik zal dat niet zeggen. Want als we zeggen dat dit gratis is, dan zult u dat willen afschaffen. Zeker voor de Schotten wil ik dat niet, want die hebben al genoeg aan hun hoofd. Maar de verhoging van het inschrijvingsgeld met 50 procent verdedigen met het argument dat het inschrijvingsgeld elders duurder is, is een nepargument. (Applaus bij sp.a en Groen)

Mevrouw Ann Brusseel (Open Vld): 
Mijnheer Crombez, ik wil u de hand reiken. Het zou goed zijn om de komende jaren de discussies op een hoog niveau te voeren, ook al zullen we het niet eens zijn. In dat verband wil ik u helpen. 0 euro inschrijvingsgeld is inderdaad zeer weinig. Maar dat is dan wel een voordeel voor wie in de door u genoemde vijf landen hoge cijfers haalt en nog net een universiteit kan binnenglippen. Want in Scandinavië geldt een numerus clausus. Of u daar nu geld hebt of niet: als u nummer 323 bent en er is maar plaats voor 322 studenten, dan komt u er niet in. Is dat democratisch? Is het dat wat u wilt? Ik in elk geval niet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter: 
Mijnheer Crombez, wilt u daar nog op reageren?

De heer John Crombez (sp·a): 
We zullen het er nog zeker over hebben. (Gelach)

Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de communicatie van deze regering. Mevrouw Brusseel, u haalt een voorbeeld uit andere landen aan. U zegt dat het argument om het inschrijvingsgeld te verhogen niet klopt omdat er wel landen bestaan waar dit 0 euro bedraagt. Uw nieuwe argument is nu dat daar een numerus clausus bestaat. Als we luisteren naar de mensen aan onze universiteiten die er iets van kennen, dan introduceert u paniek door te stellen dat het aantal studenten aan universiteiten op termijn zal moeten worden beperkt.

Ik zal er nog een extra vraag aan toevoegen. De minister-president zegt dat hij een beursstudent was. Ik was er ook een, maar hij had het niet over mij. Mevrouw de minister, hoeveel beursstudenten zullen er bij komen als het duurder wordt gemaakt? Dat is een heel concrete vraag waarvan ik hoop dat u erop wilt antwoorden.

Mevrouw Ann Brusseel (Open Vld): 
We hebben inderdaad al veel beursstudenten. We geven er al meer dan 70 miljoen euro aan. Dat zal niet verminderen. De sociale correctie is nodig en zal gebeuren. (Opmerkingen van de heer John Crombez)

Mijnheer Crombez, laat u mij even uitspreken. U hebt er zich nu een beetje uitgepraat. Geef toe dat u daarnet gemakkelijkheidshalve de populist kwam uithangen door te spreken over 0 euro inschrijvingsgeld in Scandinavië. De toegang tot hoger onderwijs is daar moeilijker dan hier. Vooraleer u wilt uithalen naar deze regering, maak uw huiswerk!