Toekomst buitenlandse vertegenwoordiging – mentaliteitswijziging & samenwerken

Op maandag 30 januari kondigde de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, een reorganisatie van het Belgische diplomatieke netwerk aan. In de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement werd door sommigen nogal paniekerig gereageerd op de mogelijke gevolgen van een dergelijke herschikking. Zijn er vervelende gevolgen voor de toekomst van de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland? Volgens Ann Brusseel is de vrees ongegrond.

Op maandag 30 januari kondigde de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, een reorganisatie van het Belgische diplomatieke netwerk aan. In de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement werd door sommigen nogal paniekerig gereageerd op de mogelijke gevolgen van een dergelijke herschikking. Zijn er vervelende gevolgen voor de toekomst van de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland? Volgens Ann Brusseel is de vrees ongegrond.

1. Evaluatie & kosten-batenanalyse huidige buitenlandse vertegenwoordiging
Ann Brusseel: "Ons land moet inderdaad nadenken over een degelijk buitenlands beleid, dat niet alleen efficiënt is, maar ook qua uitgaven binnen de mogelijkheden van ons klein land blijft. Daarom is het beter een oefening te maken die inhoudt dat goed in kaart wordt gebracht waar onze vertegenwoordigers zitten, wat ze daar doen en wat dat opbrengt. Het is niet altijd even gemakkelijk om daar cijfers op te plakken. Er komt dus ook een subjectieve benadering bij. Die oefening lijkt me echter zeer belangrijk, niet alleen voor België, maar ook voor Vlaanderen."
 

2. Gevolgen herschikking federale consulaten en ambassades
Ann Brusseel: "De federale overheid gaat niet over één nacht ijs. Het gaat niet om grote posten te sluiten waar meerdere entiteiten vertegenwoordigd zijn. Het is ook niet nieuw dat de federale overheid een beetje schuift in de posten, in functie van de mondiale economische ontwikkelingen. Wanneer bepaalde landen belangrijker worden, is het logisch dat het diplomatieke netwerk van ons land daarin zijn rol gaat spelen. De deelstaten moeten niet bang zijn van de oefening die wordt gemaakt op het federale niveau, precies omdat men daar al enkele jaren met objectieve parameters werkt. Hoeveel Belgen wonen in een bepaald land, in welke mate is er consulaire bijstand nodig, hoe moet men er de belangen van de Belgen en de Belgische ondernemers verdedigen, etc. Dat speelt allemaal een rol voor het al dan niet openhouden van een post. Vergeet niet dat een Ambassade operationeel houden een heel dure zaak is. Een kleine staat kan moeilijk evenveel ambassades financieren als een land als Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Ik pleit dan ook voor meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld op vlak van consulaire zaken. Voor de klassieke bilaterale diplomatie, ligt dat natuurlijk anders."
 

3. Kosten besparen door samen te werken
Ann Brusseel: "Ik pleit er voor om alle entiteiten van ons land onder te brengen in één ambassade. Je kunt daar een aantal vlaggen laten wapperen, maar toch de factuur verdelen over de entiteiten. Zo zullen we eindelijk kosten besparen. Samenwerken met de federale diplomaten is hierbij ook zeer belangrijk. Zij kennen immers de situatie ter plaatse en kunnen als intermediair of facilitator een belangrijke rol vervullen. ‘Cavalier seul’ spelen is ijdel, het rendeert niet. Een mentaliteitswijziging over het buitenlands beleid van ons land dringt zich op. Wij zijn slechts een kleine speler op het wereldtoneel. De vraag of een federale diplomaat in het belang van de federale overheid of in het belang van de gewesten werkt, is niet de juiste. Zorg ervoor dat administratief de rekening klopt, maar hou voor ogen dat elke vertegenwoordiger – Belgisch diplomaat, vertegenwoordiger van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.) of Vlaamse vertegenwoordiger – de belangen dient van onze bedrijven en onze burgers. Of dat Vlamingen, Walen of Brusselaars zijn, maakt niet uit. Als we elkaar proberen te beconcurreren, verliezen we allemaal. Alleen een vlotte samenwerking en minder bureaucratie kunnen onze economie dienen. We moeten dit vanuit deze geestesgesteldheid ons buitenlands beleid bekijken."
 

Lees hier het volledig verslag van de discussie over de gevolgen van de herschikking van de federale diplomatie.