Toegankelijkheid informatie – Ondertiteling journaals VTM & regionale zenders

Ondertiteling nieuwsuitzendingen

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid en het verhogen van de toegankelijkheid van informatie voor doven en slechthorenden is naast de ondertiteling van het nieuws op één, ook de live-ondertitling van het zeven-uur-journaal van VTM en van de journaals op de regionale zenders een must.

Ondertiteling nieuwsuitzendingen

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid en het verhogen van de toegankelijkheid van informatie voor doven en slechthorenden is naast de ondertiteling van het nieuws op één, ook de live-ondertitling van het zeven-uur-journaal van VTM en van de journaals op de regionale zenders een must.

Ann Brusseel: "Ik ben blij dat het 19u nieuws op VTM voor 100% ondertiteld wordt, zowel op weekdagen als in het weekend en dat ook de regionale nieuwsuitzendingen voor 100% ondertiteld worden in de weekdagen vanaf 20u."

Ondertiteling VTM – iWatch en internet

Uit een evaluatie door de Federatie van Vlaamse doven (Fevlado) kwam de vraag naar ondertiteling op iWatch en internet naar voor.

Ann Brusseel:"Uit het antwoord van minister Lieten blijkt dat sinds het 4de kwartaal van 2009 zowel iWatch als het internet van VTM ondertiteld zijn."

Uitbreiding ondertiteling regionale zenders

Momenteel worden sport-  en andere programma's op de regionele zenders nog steeds niet ondertiteld. Er is daar nochtans vraag naar. Midden 2010 werd een onderzoeksopdracht uitgeschreven naar 'de financiering van de Vlaamse regionale televisieomroepen en de doelmatigheid van de steunmaatregel mediabeleid.' Het is wachten op de resultaten van dit onderzoek die eind 2010 voorhanden zullen zijn.

Ann Brusseel: "Ik ben benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en zal dit zeker verder opvolgen."

Controle ondertitelingsverplichting Vlaamse regionale televisieomroepen

Het is verre van evident om toe te zien op de naleving van de ondertitelingsplicht van de regionale zenders. Momenteel gebeurt dit steekproefgewijs.

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van minister Lieten blijkt dat zij overweegt om vanaf 2011 de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) in te schakelen om de controleopdracht over te nemen. Daarvoor dient het Mediadecreet gewijzigd te worden.

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 247) over de ondertiteling van het Journaal op VTM.

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 245) over de ondertiteling van de nieuwsuitzendingen op de regionale zenders.