Toegankelijkheid informatie: Ondertiteling journaals regionale zenders

Resultaten studie?

Resultaten studie?

Ann Brusseel: Op 16 september 2010 diende ik een schriftelijke vraag (nr. 245) in over de ondertiteling van nieuwsuitzendingen door de regionale zenders. In haar antwoord verwees de minister naar een onderzoeksopdracht naar de “financiering van de Vlaamse regionale televisieomroepen en de doelmatigheid van de steunmaatregel mediabeleid”, waarvan de resultaten – met het oog op de steunmaatregel 2011- eind 2010 voorhanden dienen te zijn. Ik wou dan ook van de Minister weten hoe het met de resultaten van dit onderzoek gesteld is. De Minister antwoordde mij dat de resultaten wel al bekend zijn, maar dat zij hierover eerst wil overleggen met de regionale omroepen alvorens de resultaten bekend te maken. Het blijft dus wachten."

Controleopdracht door Vlaamse Regulator voor de Media?

Ann Brusseel: " In haar antwoord op mijn vraag om de ondertitelingsverplichting van de Vlaamse regionale televisieomroepen op een efficiëntere en effectievere manier te contoleren, stelde de minister dat zij overweegt om vanaf 2011 de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) in te schakelen om de controleopdracht over te nemen. Daarvoor dient het Mediadecreet gewijzigd te worden. Ik vroeg naar een stand van zaken. De Minister antwoordde dat er vandaag inderdaad nog geen decretale basis is om deze opdracht aan de Regulator toe te kennen, maar dat haar administratie wel bezig is met de voorbereiding van een wijziging van het mediadecreet, enerzijds om het decreet aan te passen aan het herziene kader van de elektronische communicatierichtlijnen van eind 2009 en anderzijds om het decreet te verduidelijken en te corrigeren op bepaalde punten De rol van de VRM bij de controle op de ondertiteling zal eveneens in dit debat meegenomen worden. De Minister hoopt dit ontwerp decreet nog voor het zomerreces in te dienen in het Vlaams Parlement."

Ann Brusseel: "Ik wacht dus enerzijds de resultaten van het onderzoek en anderzijds de decretale aanpassingen af."

Lees hier het verslag van schriftelijke vraag van 16 september 2010 over dit thema.

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV. 50) over de ondertiteling van regionale nieuwsuitzendingen.