Toegankelijkheid festivals voor mensen met een handicap komt in het gedrang

Intro vzw maakt festivals, cultuur, sport- en andere evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Maar deze toegankelijkheid komt in het gedrang doordat er onduidelijkheid bestaat over de middelen waarover Intro vzw in de toekomst (vanaf 2012) zal kunnen beschikken.  

Intro vzw heeft in 2011 zo’n 366.000 euro subsidies ter beschikking om haar werking te financieren, maar dit komt van verschillende subsidiekanalen.

Intro vzw maakt festivals, cultuur, sport- en andere evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Maar deze toegankelijkheid komt in het gedrang doordat er onduidelijkheid bestaat over de middelen waarover Intro vzw in de toekomst (vanaf 2012) zal kunnen beschikken.  

Intro vzw heeft in 2011 zo’n 366.000 euro subsidies ter beschikking om haar werking te financieren, maar dit komt van verschillende subsidiekanalen.

  • Gelijke Kansen in Vlaanderen: 93.000 euro,
  • Participatiedecreet: 50.000 euro,
  • Nationale Loterij: 150.000 euro
  • Zon, Zee… Zorgeloos: 23.000 euro
  • Project Sport: 50.000 euro.

Voor 2012 heeft Intor vzw nog maar de garantie over 143.000 euro subsidies, wat onvoldoende is om de werking zoals we ze nu kennen verder te zetten.

Ann Brusseel: "Wie in onze samenleving wordt uitgesloten van cultuur en vrije tijd, wordt uitgesloten van heel veel. Dat geeft een gevoel van armoede en uitsluiting. We kunnen dat niet aanvaarden. Daarom moeten we tot een oplossing komen waardoor de toegenkelijkheid van evenementen voor personen met een handicap niet in het gedrang komt!"

De partijen Open Vld, SPA, Groen!, CD&V en NVA willen er via een voorstel van resolutie voor zorgen dat deze toegankelijkheid die een fundamenteel recht is niet in het gedrang komt.

Lees hier het volledige verslag van de discussie rond de financiering van Intro vzw in de commissie Gelijke Kansen van 29 september 2011.