Tijd dat minister Smet ook effectief iets doet om luxeverzuim te vermijden

Met het einde van het schooljaar in zicht steekt de discussie rond het luxeverzuim opnieuw de kop op. Elk jaar opnieuw vertrekken kinderen en jongeren na het afronden van de examens meteen op vakantie, omdat voor de maand juli vaak mooie kortingen gegeven worden. “In de voorbije jaren kondigde minister Smet al veel maatregelen aan, maar blijkbaar zonder enig succes,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. Ze roept de minister op om scholen ertoe aan te zetten te zorgen voor een zinvolle invulling van de laatste schooldagen.

Met het einde van het schooljaar in zicht steekt de discussie rond het luxeverzuim opnieuw de kop op. Elk jaar opnieuw vertrekken kinderen en jongeren na het afronden van de examens meteen op vakantie, omdat voor de maand juli vaak mooie kortingen gegeven worden. “In de voorbije jaren kondigde minister Smet al veel maatregelen aan, maar blijkbaar zonder enig succes,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. Ze roept de minister op om scholen ertoe aan te zetten te zorgen voor een zinvolle invulling van de laatste schooldagen.

Ann Brusseel ondervroeg de minister reeds in 2011 over deze problematiek. Toen stelde minister Smet dat hij de omvang van het probleem in kaart zou brengen en hierover een ronde tafel zou organiseren met alle betrokkenen. In 2012 verklaarde hij opnieuw in de media dat hij het schoolverzuim beu was, maar een oplossing kwam er al die tijd niet. Vandaag is het nog steeds niet duidelijk hoeveel leerlingen precies afwezig blijven op de laatste schooldagen.

“In zijn antwoord vandaag liet de minister weten dat het overleg inmiddels afgerond is en dat er vooral ingezet wordt op het sensibiliseren van de ouders en de medische sector,” zegt Brusseel. “De ouders moeten overtuigd worden van het belang van de laatste schoolweek. De examenresultaten worden immers met hen en hun kinderen besproken en er worden adviezen verstrekt.”

Toch moet de minister vooral de scholen zelf overtuigen om iets te doen, vindt Brusseel. “Ik erken de verantwoordelijkheid van de ouders. De medische sector moet inderdaad ook correct zijn. Maar de scholen spelen zelf ook een belangrijke rol. Uit een rondvraag die ik deed bij een 20-tal middelbare scholen blijkt dat de leerlingen hun laatste examen afleggen op 21 juni. De laatste week van het schooljaar beperkt zich tot deliberaties, indienen van boeken en het oudercontact. Voor de leerlingen is er niet meer echt iets te doen. Het einde van het schooljaar moet een zinvolle invulling krijgen. Pas dan zullen zowel de leerlingen als de ouders ervan overtuigd kunnen worden om pas met vakantie te vertrekken in de schoolvakantie.”

Ze hoopt dat de minister van onderwijs nu wel werk maakt van maatregelen om luxeverzuim tegen te gaan.