Teveel Brusselse jongeren verlaten middelbaar onderwijs zonder diploma

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel vroeg cijfers op bij Minister Smet over de ongekwalificeerde uitstroom. De minister verwijst naar de cijfers uit de EAK (Enquête naar de Arbeidskrachten). Deze worden onder andere gebruikt om de Lissabondoelstellingen in een internationaal vergelijkend perspectief te monitoren.

Tabel: Ongekwalificeerde uitstroom 20 – 24 jarigen (in %)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel vroeg cijfers op bij Minister Smet over de ongekwalificeerde uitstroom. De minister verwijst naar de cijfers uit de EAK (Enquête naar de Arbeidskrachten). Deze worden onder andere gebruikt om de Lissabondoelstellingen in een internationaal vergelijkend perspectief te monitoren.

Tabel: Ongekwalificeerde uitstroom 20 – 24 jarigen (in %)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vlaams Gew 85,4 85,2 85,6 83,7 84,9 85,1 86,5 86,9 87,7
Waals Gew 78,8 79,5 78,3 78,7 78,9 79,0 78,6 79,0 77,2
Brussels H.G. 70,1 69,4 69,5 75,4 73,8 72,5 71,7 71,7 69,4
België 81,7 81,7 81,6 81,2 81,8 81,8 82,4 82,6 82,2
                   
EU-27 76,6 76,6 76,7 76,9 77,2 77,5 77,9 78,1 78,5
EU-15 73,7 73,6 73,7 74,0 74,4 74,7 75,0 75,2 75,8

Eén van de 5 Lissabondoelstellingen met betrekking tot onderwijs en vorming luidt dat tegen 2010 minstens 85 % van de jongeren (20-24 jarigen) het hoger secundair onderwijs moet afgerond hebben.

Ann Brusseel: “Uit de EAK-cijfers blijkt dat enkel Vlaanderen deze doelstelling bereikt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit met slechts 69,4% gekwalificeerde uitstroom ver onder de nationale en Europese cijfers. Dit wil concreet zeggen dat in 2008 ruim 30,6% van de Brusselse jongeren tussen 20 en 24 jaar geen diploma hoger middelbaar heeft en dat de kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren dan ook allerminst rooskleurig zijn. Uit deze cijfers is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen het Brussels Nederlandstalig onderwijs en het Franstalig onderwijs.”

“Ik vroeg de Minister welke beleidsacties er worden genomen om het probleem van de ongekwalifi-ceerde uitstroom en van spijbelen -in het algemeen en voor Brussel in het bijzonder- aan te pakken. Ik vind het positief dat de Minister dit probleem als een topprioriteit ziet. Hij wil ook onderzoeken hoe deze problematiek specifiek voor de centrumsteden nauwkeuriger in kaart kan worden gebracht, om een beleid op maat te kunnen voeren. Dit klinkt wel goed, maar de Minister verwijst naar een reeks actiepunten uit zijn beleidsnota die een jaar geleden opgesteld werd. Welke nu de concrete maatregelen, methode, timing en middelen zijn, wordt niet vermeld. Je kan niet blijven naar de ideetjes van de beleidsnota verwijzen en ondertussen op het terrein alles op zijn beloop laten. Ik hoop op een daadkrachtige aanpak voor Brussel!”

Verslag SV 396 – Ongekwalificeerde uitstroom Brussel

Lees hier het artikel op Brussel Nieuws

Lees hier het artikel op de Open Vld website