Taalonderwijs zal niet verbeteren met aanpak uit verleden! Meertaligheid is de sleutel!

Taalonderwijs zal niet verbeteren met aanpak uit verleden

Meertaligheid is sleutel, niet pseudo-discussie over tweede en derde taal
 

Taalonderwijs zal niet verbeteren met aanpak uit verleden

Meertaligheid is sleutel, niet pseudo-discussie over tweede en derde taal
 

"Door een ranglijstje van talen op te stellen, kiest Pascal Smet voor een voorbijgestreefde aanpak." Dat zeggen Open Vld-parlementsleden Marleen Vanderpoorten, Ann Brusseel en Sven Gatz in reactie op het het voorstel van Vlaams onderwijsminister Smet om Frans als tweede taal te vervangen door Engels. “Een vlotte talenkennis was vroeger één van de troeven van Vlaanderen. Die troef raken we stilaan kwijt. We gaan onze achterstand niet wegwerken met dit soort van pseudo-discussies.”

Open Vld vindt het goed dat de discussie over ons taalonderwijs eindelijk op de agenda komt. Marleen Vanderpoorten en Ann Brusseel: “Terwijl de regio’s rondom ons hun taalonderwijs innoveren en verbreden, is Vlaanderen de afgelopen tijd ter plaatse blijven trappelen. Door haar vernieuwende aanpak is het taalonderwijs in Franstalige België er de afgelopen jaren in geslaagd haar achterstand weg te werken. Meer nog, vandaag loopt het taalonderwijs in Franstalig België voor op Vlaanderen."

Marleen Vanderpoorten en Ann Brusseel hebben ernstige bedenkingen bij de aanpak van Smet. Die schuift het vervangen van Frans als tweede taal door het Engels naar voor als de sleutel om het taalonderwijs op te krikken. “Door de discussie te verengen tot de vraag welke taal de tweede en derde taal is, voert Smet een achterhaalde symbolenstrijd. In plaats van te gaan voor onderwijsinnovatie kiest hij voor een aanpak uit het verleden. Denkt Smet nu echt dat het gaat om het opstellen van ranglijstjes van talen?"

"Het opmaken van een ranglijstje van talen zal onze taalachterstand niet wegwerken. Waar het over gaat is dat kinderen veel vroeger met méér talen in contact moeten komen. Meertaligheid is daarbij de sleutel, niet tweetaligheid met eventueel nog een derde taal die af en toe eens mag komen piepen. Dat is de trouwens de kern van het voorstel van decreet dat Open Vld vorig jaar heeft ingediend.”

Vlaams fractieleider Sven Gatz wijst erop dat enkele jaren geleden in Franstalig België een gelijkaardig plan circuleerde waarbij men Nederlands als tweede taal wilde vervangen door Engels. “Alle Vlaamse partijen stonden toen op hun achterste poten. Nu doet Smet hetzelfde. In plaats van zich interessant proberen te maken met een pseudo-discussie, zou de onderwijsminister beter eens over zijn muurtje kijken en nagaan hoe men in Franstalig België de afgelopen jaren het taalonderwijs heef opgekrikt.”

Ann Brusseel zal namens de Open Vld onderwijsminister Smet interpelleren over zijn voorstel.
 

Lees hier het Open Vld voorstel van decreet om meertalig onderwijs te bevorderen.

Stand van zaken decreet meertalig onderwijs.

Artikel De Morgen Telex – 26 september 2010.

Artikel Brussel Nieuws – 26 september 2010.