Taalcursussen Frans voor leerkrachten: Comment ça fonctionne?

Sinds 1996 kunnen jaarlijks 40 leerkrachten uit het basisonderwijs kosteloos zomercursussen Frans volgen in Frankrijk. In het kader van deze Frans-Vlaamse overeenkomst ‘Formaprim’ worden er naast deze zomercursussen ook naschollingscursussen en bijscholingscursussen gegeven.

Sinds 1996 kunnen jaarlijks 40 leerkrachten uit het basisonderwijs kosteloos zomercursussen Frans volgen in Frankrijk. In het kader van deze Frans-Vlaamse overeenkomst ‘Formaprim’ worden er naast deze zomercursussen ook naschollingscursussen en bijscholingscursussen gegeven.

Ann Brusseel: “Ik vind het zeer positief dat er een dergelijk netoverschrijdend initiatief bestaat dat inzet op de kennis van Frans bij leerkrachten, maar ik vind het vreemd dat de twee voorbije jaren het quotum van 40 cursisten voor de zomercursus in Frankrijk niet werd bereikt. Ik vraag me dan ook af of deze mogelijkheid wel voldoende gekend is bij leerkrachten. Ik kijk ook uit naar de nieuwe overeenkomst die inzet op bij- en nascholing van leerkrachten in Vlaanderen.”

Volledig verslag SV202 taalcursussen Frans