Studiedag oriëntering naar het hoger onderwijs

Context

In september werd het academiejaar afgesloten. Wederom werd duidelijk dat de slaagcijfers van onze eerstejaarsstudenten voor verbetering vatbaar zijn. In het licht daarvan laait de discussie op over instroom en oriëntering in het hoger onderwijs. En terecht! Nog te veel jongeren kiezen een opleiding die niet of niet helemaal aansluit bij hun interesses en vaardigheden.

Context

In september werd het academiejaar afgesloten. Wederom werd duidelijk dat de slaagcijfers van onze eerstejaarsstudenten voor verbetering vatbaar zijn. In het licht daarvan laait de discussie op over instroom en oriëntering in het hoger onderwijs. En terecht! Nog te veel jongeren kiezen een opleiding die niet of niet helemaal aansluit bij hun interesses en vaardigheden.

Steeds vaker wordt als mogelijke oplossing een oriënteringstraject in het secundair onderwijs naar voor geschoven. Verschillende politieke partijen schaarden zich ondertussen ook achter de idee van een verplichte maar niet-bindende oriënteringsproef. Toch is er ondanks deze groeiende eensgezindheid nauwelijks eenduidigheid over wat een dergelijke proef precies moet inhouden en op welke manier die kan worden ingezet.

Op 04/02/15 organiseert de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent daarom een studiedag. Op deze studiedag gaan wij op zoek naar klaarheid en duidelijkheid in het bos oriëntering en oriënteringsinitiatieven. Wat is nu precies de visie op oriënteren naar het hoger onderwijs? Is er wel eensgezindheid? Hoe kan deze visie vertaald worden naar de praktijk? We zoeken een antwoord op deze vragen en stellen u tevens SIMON voor, een online oriënteringsinstrument voor studiekiezers dat de voorbije jaren onderbouwd werd met onderzoek naar studeren en slagen in verschillende opleidingen.

Programma


Inleiding: visie en beleid rond instroom en oriënteren aan de UGent. (Prof. Kristiaan Versluys, Directeur Onderwijsaangelegenheden UGent)
SIMON: een oriënteringsinstrument voor het hoger onderwijs. (Prof. Wouter Duyck & Lot Fonteyne)
Beleidsdebat. Oriënteren naar het hoger onderwijs: de visie voorbij!
Moderator: Pedro De Bruyckere
Reeds bevestigde panelleden: Anne De Paepe (Rector UGent), Rik Torfs (Rector KU Leuven), Dirk Verrycken (projectleider Onderwijskiezer.be), Ann Brusseel (Vlaams volksvertegenwoordiger, Open VLD), Gert-Jan Sprangers (Vlaamse Vereniging voor Studenten)


Praktisch

De studiedag gaat door op maandag 04/02/15 van 9u30 tot 12u in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Auditorium 2, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Inschrijven is gratis, maar verplicht.
 

Meer info en inschrijven via http://www.simon.ugent.be/studiedag/