Studiedag Hervorming Secundair Onderwijs

Bedoeling is niet om te komen tot een definitief partijstandpunt ter zake, wel het bijeenbrengen van alle stakeholders en geïnteresseerden teneinde te peilen naar de visies die in de sector leven met betrekking tot het secundair onderwijs. Op deze studiedag werden dan ook alle secundaire scholen van Vlaanderen uitgenodigd.

In de voormiddag zal dhr. Georges Monard, voorzitter van de Commissie Hervorming Secundair Onderwijs, toelichting geven bij zijn nota "Kwaliteit en kansen voor elke leerling".

Bedoeling is niet om te komen tot een definitief partijstandpunt ter zake, wel het bijeenbrengen van alle stakeholders en geïnteresseerden teneinde te peilen naar de visies die in de sector leven met betrekking tot het secundair onderwijs. Op deze studiedag werden dan ook alle secundaire scholen van Vlaanderen uitgenodigd.

In de voormiddag zal dhr. Georges Monard, voorzitter van de Commissie Hervorming Secundair Onderwijs, toelichting geven bij zijn nota "Kwaliteit en kansen voor elke leerling".

In de namiddag zal in 4 verschillende werkgroepen dieper worden ingegaan op enkele deelaspecten van het dossier: lerarenopleiding, cultuureducatie, studiekeuze en opleiding en bedrijf. Deze deeldebatten zullen mede vorm gegeven worden door 4 deskundigen:

  • Hilde Meysman, opleidingsdirecteur bachelor in het secundair onderwijs aan de Artevelde Hogeschool Gent
  • Brecht Demeulenaere, directeur Canon Cultuurcel van het departement onderwijs
  • Dr. Inge Van Trimpont, Directeur permanente ondersteuningscel CLB’s Gemeenschapsonderwijs
  • Luc De Bruyckere, voorzitter VOKA


Namens de Open Vld fractie zullen de debatten geleid worden door Marleen Vanderpoorten, Ann Brusseel, Irina De Knop, Fientje Moerman en fractievoorzitter Sven Gatz