Stefaan Van Hee – N° 15 Lijst van de Burgemeester

Stefaan Van Hee is een geboren en getogen Anderlechtenaar. Hij woont met zijn vrouw en dochtertje in de wijk Veeweyde. Hij is bestuurder van venootschappen.

Hij is al jaren politiek actief in Anderlecht als voorzitter van Open Vld Anderlecht en sinds kort ook als gemeenteraadslid. Daarnaast is hij ook actief bestuurder van de Anderlechtste Foyer (sociale huisvestingsmaatschappij).

Hij stelt zich voor de derde keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en staat op plaats 15 op de Lijst van de Burgemeester!

Stefaan Van Hee is een geboren en getogen Anderlechtenaar. Hij woont met zijn vrouw en dochtertje in de wijk Veeweyde. Hij is bestuurder van venootschappen.

Hij is al jaren politiek actief in Anderlecht als voorzitter van Open Vld Anderlecht en sinds kort ook als gemeenteraadslid. Daarnaast is hij ook actief bestuurder van de Anderlechtste Foyer (sociale huisvestingsmaatschappij).

Hij stelt zich voor de derde keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en staat op plaats 15 op de Lijst van de Burgemeester!

Mijn grootste zorg is de werkgelegenheid en de midden-stand. Daar wil ik met Open Vld voor ijveren.
 

De hard werkende zelfstandigen
Het is geen geheim: de traditionele lokale middenstand boert niet meer zo goed. De kleine
familieondernemingen kunnen hun kennis van de artisanale ambachten, zoals bakkerij en beenhouwerij, niet meer doorgeven aan een volgende generatie.
Ik stel voor dat de gemeente verschillende mensen samen-brengt om oplossingen te
bespreken: de bedrijfsleiders, de zelfstandigen, de directies van de beroeps- en technische scholen.
Want werkgevers moeten aan de scholen kunnen uitleggen wat ze van jongeren verwachten en wat ze hen kunnen bijbrengen.
Aan de andere kant kunnen de scholen ook duidelijk maken wat voor hun leerlingen belangrijk is: een goede stageplaats, vaardigheden bijschaven en bepaalde attitude trainen. Jongeren moeten de kans krijgen hun beroep te leren bij de zelfstandige vakman, tegelijk vergroten ze zo ook hun kansen op een stabiele job.
Als er een sterk netwerk groeit tussen de bedrijven, de zelfstandigen en de scholen, kunnen we de werkloosheid in de gemeente terugdringen.


Kwaliteitsvolle huisvesting
De bevolking in het Brussels gewest neemt snel toe, ook in onze gemeente.
Ik ben blij dat de burgemeester, Gaetan Van Goidsenhoven, voor verschillende projecten gekozen heeft die voor alle Anderlechtenaren kansen op een degelijke woning bieden. Aan de kanaalzone zullen de komende jaren tal van moderne middenklasse woningen gebouwd worden, dankzij de inspanningen van onze burgemeester. Maar ook de sociale huisvesting en de bestrijding van leegstand moet hoog op de agenda blijven. Na jarenlang lid te zijn van de Anderlechtse Haard, ben ik goed thuis in de sociale huisvesting. Die is aan vernieuwing toe!

Om ruimte te creëren voor kwalitatief wonen moeten eigenaars die hun huizen laten verkrotten strenger aangepakt worden. Want als het aantal inwoners snel stijgt, mag er geen ruimte verkwanseld worden.